Welcome to work!

Welcome to work! -hanke on on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukainen ja työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyvä kehittämishanke.

Hanke vastaa osaltaan niin kansalliseen kuin myös hankkeen toteutusalueella Satakunnassa vallitsevaan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan kehittämällä alan työnantajien ja koulutusorganisaatioiden välille toimintamallia, jonka kautta luodaan polkuja työelämään alueen oppilaitoksista sosiaali- ja terveysalalle valmistuville ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Hankkeessa myös järjestetään yrityksille kieli- ja kulttuuritietoisuus-koulutuksia sekä tuetaan työyhteisöjä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työjaksojen aikana.
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Satakunnan sosiaali- ja terveysalan mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset, mukaan lukien yritysten johto ja työntekijät, jotka haluavat lisätä yrityksensä kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Kohderyhmänä ovat myös Satakunnan oppilaitosten kansainvälisissä sotealan tutkinto-ohjelmissa opiskelevat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Satakunnan oppilaitosten kansainvälisistä sotealan tutkinto-ohjelmista valmistuneet sekä työttömät ulkomaalaistaustaiset alan ammattilaiset. Toisena välillisenä kohderyhmänä ovat Satakunnan oppilaitosten opettajat ja henkilöstö.

Hankkeen päätavoitteet:
1. Lisätä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjien tekemiä rekrytointeja (harjoittelut + työsuhteet) kohteena ei suomea äidinkielenään puhuvat sotealan opiskelijat ja ammattilaiset.
2. Jalkauttaa hankkeen aikana uusi toimintamalli satakuntalaisten sotealan yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden välille luomalla polkuja työelämään ja lisäämällä sote-alan pienyrittäjien valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä. Toimintamallia jalkautetaan hankkeen aikana laajemmin koulutusorganisaatioihin ja julkiselle sotealalle.
3. Sitouttaa yritykset vieraskielisten opiskelijoiden harjoittelupaikoiksi. Tuloksena saadaan monikulttuurisia työpaikkoja.

Kokonaisuutena helpotetaan ulkomaalaistaustaisten sotealanopiskelijoiden ja ammattilaisten työllistymistä, parannetaan maakunnan työllisyyttä ja tehdään Satakunnasta vetovoimaisempi maakunta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Jaa sivu