Ymmärrä asiakasta – kokemustoiminta keskiössä

Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain pitäisi astua voimaan 1.1.2023. Uusilla hyvinvointialueilla mielenterveys- ja päihdehuollon toteuttamisessa kokemustoimijoilla tulee olemaan merkittävä rooli lakiluonnosten toteutuessa. Kokemusasiantuntijaosaamista tultaisiin hyödyntämään vahvemmin niin palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa kuin arvioinnissakin. On tärkeää, että maakunnassa on tarjolla koulutettuja kokemusasiantuntijoita, mutta yhtä tärkeää on, että työelämä ja korkeakoulutus oppii hyödyntämään kokemustoimijoiden monipuolista käyttöä.

Kokemustoimijat tarvitsevat rohkaisua ja uusia keinoja toiminnan laajentamiseen perinteisen luennoinnin taikka ohjausryhmissä toimimisen ulkopuolelle. Samalla heidän osallisuuden, resilienssin sekä yhdenvertaisuuden kokemustaan voidaan vahvistaa ja luoda näköalaa osaamisen hyödyntämiseen erilaisissa työtehtävissä. Myös työelämä ja korkeakoulutus tarvitsevat uutta näkemystä kokemustoiminnan täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Ymmärrä asiakasta – kokemustoiminta keskiössä on noin vuoden kestävä nopea kokeiluhanke (1.10.2022-31.10.2023, ESR, TL 5), jossa tarkoituksena on (jatko)kouluttaa päihde- ja mielenterveystaustaisia kokemusasiantuntijoita oman kokemuksen hyödyntämiseen niin työelämän kuin oppilaitosten simulaatiokoulutuksessa.

Hankkeen tavoitteena on, että

1) Kokemustoimijat saavat uutta osaamista, uusia työmahdollisuuksia ja pääsevät kehittämään päihde- ja mielenterveystyötä konkreettisesti

2) Sote -alan yksiköissä tunnistetaan ja löydetään uudenlaisia työkaluja ja yhteiskehittämisen muotoja mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen

3) AMK-opiskelijoiden asiakasymmärrys lisääntyy ja opiskelijoiden osaaminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohtaamiseen, moniammatilliseen työskentelyyn ja menetelmiin liittyen kasvaa.

Jaa sivu