Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

02.10.2023 - 06.11.2023 verkossa

Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä. Erikoistumiskoulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Koulutus toteutetaan täysin verkossa. Hakuaika koulutukseen on 2.10.-6.11.2023, lue lisää täällä!

Koulutus toteutaan Diakin, Arcadan, Metropolian ja Xamkin yhteistyönä.

Jaa sivu