Asiakaslähtöinen kehittäminen

21.06.2022 - 21.06.2022 Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin-kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori

Asiakaslähtöinen kehittäminen (ASP02MS22POR)

Opintojen sisältö:
– kansalaisten tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ajankohtaisanalyysi
– toimintaympäristön muutosanalyysi
– kestävän kehityksen edistämisen keinot asiakastyössä
– asiakas- ja kumppanuuslähtöiset palvelujen sekä työmuotojen ja -käytäntöjen kehittämis- ja innovaatiomenetelmät
– saumattomien palveluketjujen toimintamallit

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija yhteistyössä kuunnellen työelämää ja asiakasta kehittää toimintamalleja ja toimintakäytäntöjä joustaviksi kokonaisuuksiksi.

Opintosuorituksen kuvaus
Opinnot koostuvat 1) orientaatiosta ja opetuskeskusteluista, 2) oppimistehtävän ohjauksista ja 3) loppuseminaarista.
Tehtävä on tiimitehtävä.

Opintojen alussa opiskelijat muodostavat tiimit oppimistehtävää varten. Tiimit täyttävät ja palauttavat tiimisopimuksen ennen tiimityöskentelyn alkua.
Tehtävässä on mahdollisuus jatkaa jo Työelämäosaaminen (4op) opintojaksossa valittua ilmiötä, projektia, hanketta tai yritysideaa eteenpäin.

Oppimistehtävää varten opiskelijat valitsevat ja soveltavat erilaisia kumppanuuslähtöisiä työelämän kehittämismenetelmiä.

Opetuksen ajoitus
19.09.2022 – 21.10.2022

Jaa sivu