Itsetuhoisen nuoren tunnistaminen ja kohtaaminen

27.09.2022 - 27.09.2022 Teams - yhteys

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hanke järjestää koulutuksen, jonka kohderyhmänä on nuoria työssään kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset,
koulujen ja oppilaitosten henkilökunta, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta, asian puheeksi otosta ja avun tarpeen arvioinnista.

Miten reagoida nuoren itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin sekä millainen itsetuhoisuus vaatii päivystykseen ohjaamisen. Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen ja
itsetuhoisuuden puheeksi otto. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta.

 

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Jaa sivu