Itsetuhoisen nuoren tunnistaminen ja kohtaaminen

08.02.2023 - 08.02.2023 Teams - yhteys

Kohderyhmänä on nuoria työssään kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset,
koulujen ja oppilaitosten henkilökunta, järjestötoimijat, seurakuntien
työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Tavoitteena on lisätä tietoa itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta, asian puheeksi otosta ja avun
tarpeen arvioinnista
Sisältönä on: Miten reagoida nuoren itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin sekä millainen itsetuhoisuus vaatii päivystykseen ohjaamisen. Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen ja
itsetuhoisuuden puheeksi otto. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta.

Koulutusohjelma

Jaa sivu