Kriisityön koulutus

04.10.2022 - 04.10.2022 Teams - yhteys

Kohderyhmänä perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ensihoidon ja
pelastusalan ammattilaiset, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiutta tunnistaa ja kohdata kriisissä oleva ihminen sekä
osaamista tukea ja vahvistaa kriisistä selviytymistä.

Kouluttaja Soili Poijula, toimitusjohtaja, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
(traumapsykoterapia), tutkija sekä työnohjaaja
Sisältönä koulutuksessa on traumaattisen menetyksen kohdanneen läheisen ammatillinen
kriisiauttaminen psykologisesta ensiavusta kriisi-interventiomenetelmiin, arviointiin ja hoitoon.

Koulutusohjelma

Jaa sivu