Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

12.09.2023 - 31.07.2023 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu:
Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka työskentelevät kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä tai työpajalla. Hakijalla tulee olla hyvät ohjaustaidot, ongelmanratkaisukykyä ja hän haluaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on koulutukseen soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot. Työkokemus ohjaus- ja valmennustyöstä on eduksi.

Koulutukseen hakeutuminen ja opintojen toteutus: Haku koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023.
Kysy vapaita opiskelupaikkoja myös hakuajan jälkeen.

Hakijat haastatellaan hakuajan päätyttyä ja opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.

Opinnot kestävät noin 1 – 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen.
Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon vaatimuksia vastaava, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankittu osaamisesi huomioidaan. Suunnitelmassa sovitaan opintojen sisällöt, laajuus ja kesto. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinnon pakollinen tutkinnon osa on Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp.

Lisäksi tutkintoon on valittava yksi osaamisala:

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala: Vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Osaamisalan suorittanut saa tutkintonimikkeen Vammaisalan erityisohjaaja.
TAI
Työvalmennuksen osaamisala: Työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia
työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut saa tutkintonimikkeen Työvalmentaja.

Lue lisää tutkinnon perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/2432570

Tutkinnon suorittanut:

Kuntoutus-. tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnon suorittanut työntekijä tuo työpaikalle nykyaikaista osaamista, josta hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat, mutta myös organisaatiot. Asiakkaiden näkökulmasta edistetään hänen oikeuttaan hyvinvointiin ja terveyteen, työhön, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Palvelujärjestelmän näkökulmasta taas asiakaslähtöisten ja sujuvien palveluprosessien järjestämiseen.

Tutkinnon osan suorittaminen:
Mikäli tarvitset lisää osaamista toiminta- ja palvelujärjestelmiin liittyen, voit suorittaa pelkästään pakollisen tutkinnon osan Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Se antaa hyvät valmiudet uudistuvaan sosiaali- ja terveysalan kenttään. Pakollisen tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 6 – 8 kuukautta aiemmasta osaamisesta riippuen. Pelkästään pakollisen tutkinnon osan suorittaminen 230 €.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu