Laatuportti valvontaohjelmakoulutus Satakunnan hyvinvointialueen julkisille ja yksityisille palvelutuottajille

13.03.2024 - 13.03.2024 Teams-yhteys

13.3.2024 klo 9.30–11.00, Teams-linkki

Vastaava koulutus myös:
3.4.2024 klo 9.30–11.00, Teams-linkki

(Koulutuksista tulee yksi tallenne)

Kohderyhmä: Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat julkiset sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat mm. esihenkilöt, päälliköt, vastuuhenkilöt (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023). Koulutus on tarkoitettu myös Satakunnan hyvinvointialueen alueella toimiville yksityisten lastensuojelulaitosten vastuuhenkilöille (Lastensuojelulaki 417/2007 79§).

Tavoite:  Perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat Laatuportin ylläpitämän valvonnan sähköisen tietojärjestelmän käyttöön, jota tullaan jatkossa hyödyntämään hyvinvointialueella toteutettavassa valvontatyössä. Koulutuksessa keskitytään palvelutuottajan rooliin sähköisen tietojärjestelmän käyttäjänä.

Kouluttajat:
Helena Myllymäki, valvontakoordinaattori
Saara Vajavaara, valvontakoordinaattori
Essi Hällynen, vs. valvontapäällikkö

Ohjelma:
✓ Valvontayksikkö Satakunnan hyvinvointialueella
✓ Laatuportti valvontaohjelman lyhyt esittely
✓ Tieto valvontatapahtumasta
✓ Ennakkomateriaalin toimitus Laatuporttiin
✓ Itsearvioinnin suorittaminen ennen valvontakäyntiä
✓ Valvontakäynti yksikössä
✓ Raportointi sähköisen valvontaohjelman avulla
✓ Korjaavat toimenpiteet
✓ Kysymykset ja keskustelu

 

Jaa sivu