Lapsen änkytys ja varhaisen tuen toteuttaminen

13.05.2024 - 13.05.2024 Auditorio, Maantiekatu 31, Pori (D-rakennus), lisäksi etäosallistumismahdollisuus - HUOM. koulutus pidetään kokonaan etänä!

Huom. koulutus siirretty kokonaan etätoteutukseen Teams-yhteydellä.

Kohderyhmä: Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja puheterapeutit

Tavoite: Lisätä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista tunnistaa änkytystä, antaa ensitietoa ja tukea puheen sujuvuutta omalla toiminnallaan arjen tilanteissa.

Kouluttajat: Salla Pohja ja Auli Laiho, Voimavarakeskus Tempo

Sisältö:
Koulutuksessa perehdytään lapsen änkytyksen tunnistamiseen ja siihen, miten toimia ja toteuttaa varhaista puuttumista, kun havaitsee änkytystä lapsella.

Änkyttävät lapset pääsevät usein tuen piiriin viiveellä. Tämä voi johtua monesta syystä, esim. änkytystä ei tunnisteta ajoissa neuvolassa, puheterapiaresursseja ei ole saatavilla jne. Änkytyksen jatkuessa pitkään ja kuntoutuksen viivästyessä, riski änkytyksen pitkäkestoisuudelle kasvaa. Pitkäkestoiseen änkytykseen liittyy tavallista suurempi riski mm. koulukiusaamiseen, alisuoriutumiseen opinnoissa, mielenterveyden pulmia ja työttömyyttä. Tämän vuoksi varhaiskuntoutus on erittäin tärkeää.

Koulutus toteutetaan osana Voimavarakeskus Tempon kuntouksen kehittämishanketta Änkyttävien lasten hoidon saatavuuden parantaminen. Hankkeelle on Kelan myöntämä kehittämisrahoitus.

Voit ilmoittautua joko tilaisuuteen paikan päälle tai etäosallistujaksi.

Teams-yhteys: linkki

Jaa sivu