Luovat menetelmät sosiaalialan asiakastyössä (lasten ja nuorten parissa toimivat) 2.3.2022 klo 9-11

02.03.2022 - 02.03.2022 Teams-etäyhteys

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Satakunnassa tai muualla Pikassos-alueella työskentelevät lastensuojelun ammattilainen! Avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon ammattilaiset. Muut lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat sosiaalialan ammattilaiset.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien sosiaalialan ammattilaisten tietoutta kulttuurihyvinvoinnista ja luovien menetelmien mahdollisuuksista sosiaalialan työssä, vahvistaa kohderyhmän ammattilaisten mahdollisuuksia käyttää kuva- ja sanataiteen menetelmiä asiakastyössä sekä tarjota kohderyhmän ammattilaisille uusia työkaluja sijais- ja jälkihuollon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

 

Ohjelma:

Klo 9 – 9:20                                 Aloitus & asiaa kulttuurihyvinvoinnista

Klo 9:20 – 10:05                         Kuva- ja sanataide sosiaalialan asiakastyössä

Klo 10:05 – 10:10                      Jaloittelutauko

Klo 10:10 – 10:55                      Kuva- ja sanataide sosiaalialan asiakastyössä

Klo 10:55 – 11:00                      Loppusanat

Jaa sivu