Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden mielenterveyden tukeminen

13.12.2022 - 13.12.2022 Teams - yhteys

Kohderyhmänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä
kohtaavat järjestöjen ja seurakuntien toimijat, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Tavoitteena syventää osallistujien tietotaitoa pakolaistyön ja monikulttuurisen työn erityispiirteistä, vahvistaa taitoa toimia kulttuurisensitiivisesti ja mielenterveyttä edistävästi
sekä oppia huomioimaan maahanmuuton kriisiprosessi ja mahdolliset haasteet
sekä suojaavat tekijät.

Linkki koulutusohjelmaan

Jaa sivu