Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

14.08.2023 - 30.05.2025 Sataedu

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.

Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Hakuaika koulutukseen on 21.5.2023 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2023.

Hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen ryhmähaastatteluun. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.
Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

Opinnot kestävät noin 1,5 – 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Opetuspäiviä on noin viisi tutkinnon osaa kohti. Lähipäivien lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:
– Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp.
– Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp.

ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
– Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
– Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
– Joku muu tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

TUTKINNON SUORITTANUT
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Tutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä joko kunnallisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.
Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas ja hänen läheisensä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu