Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

14.08.2023 - 21.05.2023 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu: Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.

Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Hakuaika koulutukseen on 21.5.2023 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2023.

Hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen ryhmähaastatteluun. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.
Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

Opinnot kestävät noin 1,5 – 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Opetuspäiviä on noin viisi tutkinnon osaa kohti. Lähipäivien lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp.
– Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp.

ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
– Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
– Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
– Joku muu tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittanut:
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Tutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä joko kunnallisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.
Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas ja hänen läheisensä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu