Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

09.08.2022 - 26.05.2023 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Tässä erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kolmella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

Toteutusaika: 8.9.2022-26.5.2023

Lähiopetuspäivät:
2022: 8.-9.9., 13.-14.10., 10.-11.11. sekä 8.-9.12.
2023: 12.-13.1., 9.-10.2., 16.-17.3., 20.-21.4. sekä 25.-26.5.

Sisältö:
Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Jaa sivu