Miksei haava parane?

09.05.2023 - 09.05.2023 N2 auditorio, Satasairaala, myös Teams -yhteys

Kohderyhmä: Haavanhoitoon osallistuvat ja haavanhoidosta kiinnostuneet
terveydenhuollon ammattilaiset.

Tavoite: Perehdyttää osallistujat haavapotilaiden ongelmiin diagnostiikassa,
hoidon toteutuksessa ja hoitopolussa sekä antaa näiden ratkaisuun työkaluja
ja toimintamalleja.

Turun yliopistolta on anottu erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
seuraaville erikoisaloille: endokrinologia (5h), geriatria (5h), ihotaudit ja allergologia (5h), infektiosairaudet
(5h), kliininen mikrobiologia (5h), plastiikkakirurgia (5h), sisätaudit / runkokoulutus (5h), työterveyshuolto
(5h), verisuonikirurgia (5h), yleiskirurgia (5h) ja yleislääketiede (5h).

Jaa sivu