Psyykkisesti sairastuneen ihmisen omaisen kohtaaminen ja tuen tarve

22.11.2022 - 22.11.2022 Teams - yhteys

Koulutuksen kohderyhmänä on erikoissairaanhoidon psykiatrian ammattilaiset sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaiset.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa psyykkisesti sairastuneen ihmisen omaisen tuen tarpeesta, saatavilla olevasta avusta sekä vahvistaa omaisen kohtaamisen osaamista.

Koulutusohjelma

Jaa sivu