Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

09.09.2022 - 21.12.2022 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori

Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia ja noudattaa Satakunnan ammattikorkeakoulun monialaisen koulutustoimikunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa.
Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon:
– Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op
– Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op
– Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op
– Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op

Koulutuksen keskiössä on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus. Muita tärkeitä sisältökokonaisuuksia ovat asiakkaan oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet ja niissä tukeminen; tyttöjen ja naisten neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen; erilaiset toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä; yksilöiden, ryhmien ja perheiden parissa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus; strukturointi ja vaihtoehtoiset kommunikointikeinot nepsy-valmennuksessa, aistipulmien ja aistiesteettömyyden huomioiminen osana neuropsykiatrista valmennusta, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ohjaustyössä; erilaiset asiakastyön verkostot ja keskeiset yhteistyötahot.

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita.
Valmennuksessa keskitytään arjen haasteisiin kuten:

– itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimiseen
– ajankäyttöön ja arjen juoksevien asioiden hoitamiseen
– rahankäytön hallintaan ja viranomaiskontaktien hoitamiseen
– oppimiseen ja ammatinvalinnan haasteisiin
– työllistymiseen ja työssä selviytymiseen
– vanhemmuuden haasteisiin, kodin sääntöjen luomiseen
– sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisen verkoston hallintaan
– sopivaan aktiivisuuteen pyrkimiseen ja vapaa-ajan viettoon

Jaa sivu