Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

13.09.2024 - 27.05.2024 SAMK, Porin kampus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksesta saat konkreettisia työvälineitä ja valmiuksia ohjata henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä tai diagnosoitu neuropsykiatrinen vaikeus. Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Koulutuksessa harjoittelet omaa neuropsykiatrista valmennusta ja saat säännöllistä työnohjauksellista tukea pääkouluttajilta, mikä auttaa sinua käynnistämään oman valmennusprosessisi turvallisesti ja ammattimaisesti. Samoin vertaisryhmätyöskentely tarjoaa tukea valmennustyöhön ja opintojen kokonaisuuteen.

Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen.

Valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita.

Sisältö:

Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia.

Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon:

  • Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op
  • Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op
  • Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op
  • Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op

Opinnot alkavat 13.9.2024 ja kestävät toukokuun loppuun 2025. Opetuksen ajankohdat julkaistaan myöhemmin. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen ilmoittautuminen 27.5.2024 mennessä. 

Keskeisinä kouluttajina toimivat:

  • Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori, SAMK
  • Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
  • Janne Sihvonen, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, vastaava psykologi YTHS

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita (mm. lääkärin, kokemusosaajien ja lakimiehen luennot).

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat syventää osaamistasi neuromoninaisuudesta ja kaipaat uusia näkökulmia ja välineitä työhösi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden toimia neuropsykiatrisena valmentajana osana nykyistä työtäsi tai ammatinharjoittajana.

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joilla on perustiedot ohjaustyöstä.

Opinnot soveltuvat mm. perhetyöntekijöille, lastensuojelun ammattilaisille, päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille, opettajille, erityisopettajille, kuraattoreille, vammaistyön ammattilaisille, kuntoutuksen ohjaajille, terveydenhoitajille ja vanhustyön toimijoille.

LUE KOULUTUKSESTA TARKEMMIN TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

Jaa sivu