Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön osaaja ja kehittäjä

01.02.2024 - 31.07.2024 Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena. Simulaatiot toteutetaan SAMKin Porin kampuksella.

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi!

Opintokokonaisuuden sisältö:

Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena + simulaatio 1 op

1.2.2024-31.7.2024 (HT210028A-3003): Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaja ja kehittäjä A: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264329?lang=fi

12.2.2024-31.7.2024 (HT210028B-3001): Asiantuntijana ja kehittäjänä kriisityössä B: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264331?lang=fi

Kohderyhmä:  Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa mielenterveys-, päihde- ja kriisityöstä.

Tavoitteet:

A-osio, 5 op

Tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet lapsuudessa, nuoruudessa ja ikääntyneillä; päihderiippuvuudet sekä muut riippuvuudet erilaisissa elämäntilanteissa; näyttöön perustuva tieto, suositukset ja hyvät käytänteet; sairaanhoitajan eettiset ohjeet, mielenterveystyöhön liittyvät lait, asetukset ja ohjeet; kokemuksellisuus ja dialogisuus; monialaisen työryhmän ja verkoston jäsenenä toimiminen ja toiminnan kehittäminen; oman toiminnan johtaminen ja päätöksenteko-osaaminen; työnohjaus ammatillisen kehittymisen välineenä; hoitosuhdetyöskentely lasten, nuorten, ikääntyneiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa; osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä yksilö, että ryhmätasolla eri ikäisten hoitotyössä ja perhehoitotyössä; haastavan asiakkaan/potilaan kohtaaminen ja menetelmäosaaminen; päihdehoitotyön eettiset arvot ja periaatteet; asiakkaan, perheen ja yhteisön voimaannuttava tukeminen; palveluohjaus; vanhemmuuden tukeminen; päihdehoitotyön laatu ja vaikuttavuus työntekijä- ja työyhteisötasolla; päihdehoitotyön prosessien ja menetelmien syventäminen.

B-osio, 5 op

Kriisi- ja traumatyöhön liittyvien käsitteiden syventäminen; traumojen hoidon menetelmäosaamisen syventäminen; kriisit ja traumat perheessä sekä yhteisöissä; lasten ja nuorten kriisit ja traumat; ikääntyneiden kriisit ja traumat; kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja auttaminen; seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneen kohtaaminen ja auttaminen; selviytymisen tukeminen; onnettomuus- ja katastrofitilanteiden kriisinhallinta; defusing työyhteisön toimintakyvyn ylläpitäjänä; myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ehkäisy ja hoito.

 

Toteutus:

Voit suorittaa molemmat opintokokonaisuuden osat tai vain joko A tai B osan. Opintojakson A osa opiskellaan kokonaisuudessaan Nonstop verkko-opintoina. B osassa 4 opintopistettä opiskellaan Nonstop verkko-opintoina ja 1 op kontaktiopetuksessa simulaatio-opintoina keväällä 2024.

Moodle-oppimisalustalla opiskelija opiskelee itsenäisesti erilaisten ohjeiden, materiaalien ja testien avulla.

Jaa sivu