Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa

01.02.2024 - 01.06.2024 Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena. Simulaatiot toteutetaan Satasairaalan hoitoyksiköissä toukokuussa 2024.

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi!

Opintokokonaisuuden sisältö:

Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena + simulaatio 1 op

1.2.2024-31.7.2024 (HT210030A) Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa (A): https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264337?lang=fi

12.2.2024-31.7.2024 (HT210030B) Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa (B): https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264339?lang=fi

Kohderyhmä:  Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoitamiseen.

Tavoitteet:

A-osio, 5 op

Perioperatiivisen, päivystys- ja tehohoitopotilaan monialainen hoitoprosessi, Potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, Peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologia ja häiriöiden tunnistaminen ja välittömän hoidon aloittaminen. Anestesioidun potilaan hoitotyö, Lääke-, neste- ja verensiirtohoito, anestesiologian perusteet

B-osio, 5 op

Infektioiden torjunta teho- ja päivystyshoitotyössä, peruselintoimintojen tukeminen ja hoito, Laite- ja potilasturvallisuus, keskeiset käytettävät välineet ja laitteet ja niiden käyttö, Perioperatiivisen hoitotyön menetelmät infektioiden torjunnassa.

Toteutus:

Voit suorittaa molemmat opintokokonaisuuden osat tai vain joko A tai B osan. Opintojakson A osa opiskellaan kokonaisuudessaan Nonstop -verkko-opintoina. B osassa 4 opintopistettä opiskellaan Nonstop verkko-opintoina ja 1 opintopiste simulaatio-opintoina Satasairaalan hoitoyksiköissä toukokuussa 2024.

Moodle-oppimisalustalla opiskelija opiskelee itsenäisesti erilaisten ohjeiden, materiaalien ja testien avulla.

Jaa sivu