Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Sairaanhoitajana palliatiivisen hoidon asiantuntijana ja kehittäjänä

01.02.2024 - 16.04.2024 Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena. Simulaatiot toteutetaan SAMKin Porin kampuksella.

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi!

 

Opintokokonaisuuden sisältö:

Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena + simulaatio 1 op

1.2.2024-31.5.2024 (HT230027A-3001) Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5 op: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264333?lang=fi

4.3.2024-31.5.2024 (HT230027B-3001) Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus 4 op: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264335?lang=fi

15.5. – 6.6.2024: (HT230027C-3001) Simulaatio 1 op: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205270259?lang=fi

 

Kohderyhmä: Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa palliatiivisessa hoitotyössä.

 

Tavoitteet:

A-osio, 5 op

Yleisimpien oireiden syntymekanismit ja hoito (kipu, hengenahdistus, GI-kanavan oireet, askites, psyykkiset oireet, fatigue, kakeksia, iho-oireet), kivun hoito eri potilasryhmissä, lääkkeellinen hoito erityisesti opioideilla, lääkkeetön kivunhoito, muiden oireiden lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito, oirekyselyt ja kipumittarit, moniammatillinen tiimityö, palliatiivisen sedaation periaatteet, kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito.

B-osio, 5 op

Palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen, dialoginen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden puheeksi otto. Surun tehtävä ja merkitys. Kulttuurisensitiivisyys surun ja kuoleman kohtaamisessa. Toivon ylläpitäminen ja merkityksellisyys. Hoitava läsnäolo ja kunnioittava kosketus auttamismenetelminä. Tuen muodot (psykososiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen, eksistentiaalinen ja käytännön tuki). Moniammatillinen yhteistyö kokonaisvaltaisessa potilaan tukemisessa. Potilaan kommunikoinnin muutokset, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sekä -apuvälineet. Oman kuoleman- ja surukäsityksen sekä elämänhistorian reflektointi ja oma työssäjaksaminen.

Simulaatio 1 op: Osaa soveltaa osissa A ja B käsiteltyä oire- ja kivunhoitoa sekä kokonaisvaltaista potilaan ja läheisen tukemista palliatiivisessa hoidossa.

 

Toteutus: Opintokokonaisuus toteutuu verkko-opintoina ja nonstop-toteutuksena. Simulaatio 1 op toteutuu kontaktiopetuksessa.

Jaa sivu