Sosioemotionaalinen kehitys ja sen arviointi -koulutus

07.12.2022 - 07.12.2022 Teams - yhteys

Kohderyhmänä Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita kehitysviiveisten tai
vammaisten lasten ja aikuisten tunne-elämän kehityksestä ja sen arvioinnista (esim. psykologit, sairaanhoitajat, sosionomit ym.)
Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää sosioemotionaalisen kehityksen varhaisvaiheista alkaen (esim. itsesäätely, tunnetaidot ja sosiaalinen kyvykkyys) sekä syventää tietämystään sosioemotionaalisen kehityksen arvioinnista ja tukemisesta sekä yleisimmin käytetyistä interventioista
kehitysviiveisellä tai vammaisella lapsella ja aikuisella. Koulutuksessa tutustutaan SEO-R2menetelmään

 

koulutusohjelma

Jaa sivu