Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op

26.03.2024 - 29.02.2024 Verkko-opinnot

Työkykykoordinaattorikoulutus (10 op) on suunniteltu yhteistyössä Metropolian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lue STM:n tiedote koulutuksesta: https://stm.fi/-/tyokykykoordinaattorien-koulutus-alkaa-ammattikorkeakouluissa-

Työkykykoordinaattorikoulutus on kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Koulutuskokonaisuuden aikana opitaan perusosaaminen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Lisäksi koulutuksessa opitaan myös tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita. Koulutuksessa saadaan ohjaustyön perusosaamista sekä opitaan toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Lisäksi opitaan tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja kykenee edistämään kestävään työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

Kohderyhmä: Työkykykoordinaattorikoulutus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, jotka toimivat osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukevissa palveluissa (mm. TE-palvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sosiaalivakuutus, työterveyshuolto, kuntoutus, työpaikat/HR, järjestöt, oppilaitokset).

Koulutuskokonaisuuden sisältö: 

Työkykykoordinaattorikoulutus on kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta ja antaa opiskelijalle perusosaamista työllistymisen ja työkyvyn parissa tehtävään työhön ja yhteistyöverkoissa toimimiseen. Koulutus tarjoaa välineitä ja valmiuksia löytää ratkaisuja työssä jatkamiseen ja työelämään pääsemiseen.

 

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

  • Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Opiskelija oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja.

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykykyyn 5 op

  • Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Opiskelija oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Opiskelija kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

 

Toteutus: 

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op toteutetaan verkko-opintoina. Ensimmäinen osio (Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op) keväällä 2024 ja toinen osio (Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op) syksyllä 2024.

Alla olevien pakollisten webinaarien lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä ja itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Poissaolot webinaareista tulee korvata sovitusti. Ensimmäinen jakso (Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op) tulee olla suoritettuna ennen kuin voi aloittaa toisen jakson (Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op ).

 

Koulutuksen aikataulut: 

Kevät 2024

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5op):

Ti 26.3.2024, klo 13-16.15

Ti 16.4.2024, klo 13-16.15

Ke 8.5.2024, klo 8.45- 16.15

 

Syksy 2024

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5op):

To 22.8.2024, klo 13-16.15

To 19.9.2024, klo 13-16.15

To 10.10.2024, klo 8.45-16.15

 

Vastuuopettaja: lehtori Merja Koivuniemi

Jaa sivu