Valvonta- ja laatuyksikön info- ja koulutustilaisuus

01.06.2023 - 01.06.2023 Auditorio, maantiekatu, Pori, myös teams mahdollinen

Kohderyhmänä koulutukselle on Satakunnan hyvinvointialueen julkiset sekä
yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat (mm. esihenkilöt, päälliköt, vastuuhenkilöt).

Ohjelmassa
Valvonnan ja laadun vastuuyksikkö tutuksi
Katri Siiri-Valovirta, vs. valvonta- ja laatujohtaja
Asiakas- ja potilasturvallisuuden ajankohtaiset asiat
Anna-Kaisa Kautto, asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija
Laiteturvallisuus – Lääkinnällisten laitteiden käytön velvoitteet ja vastuut
Taija Valtonen, laiteturvallisuusasiantuntija
Tietosuojan ja –turvan perusasiat
Silja Iltanen, tietosuojavastaava
Lääkitysturvallisuuden auditoinnit kokemuksia pilotoinnista
Anu Heikkilä, lääkitysturvallisuusasiantuntija
Asiakkaan/potilaan läheltä piti ja/tai vaaratapahtumailmoitus
Sanna Kenttälä, asiantuntija laadun ja omavalvonnan yksikössä
Valvontayksikön toiminnan esittely
Essi Hällynen, vs. valvontapäällikkö

Ilmoittautuminen:
Hyvinvointialueen työntekijät Satasen OSS-osaamisjärjestelmän kautta sekä
Muut ilmoittautuvat tästä linkistä

Jaa sivu