Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtainen avustaja

14.08.2023 - 30.05.2025 Sataedu Ulvila

Koulutus on tarkoitettu: Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustamisen työstä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella, yksilöllisesti suunnitellen.

Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Pakollisissa tutkinnon osissa on verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on 3-4 kertaa tutkinnon osassa.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
  • Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp
  • Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 60 osp
    • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
    • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnonosa, 30 osp
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15-60 osp

Tutkinnon suorittanut:
Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia avustamisessa henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja avun käyttäjän omia valintoja.

Tutkinnon osien valinnoista riippuen henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä sekä tukea yhteistyötä perheen ja läheisten kanssa.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)

Jaa sivu