Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

14.08.2023 - 31.05.2025 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu:  Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai hoiva-avustaja -koulutus ja toimit vammaisalan työssä tai olet suuntaamassa vammaisalan työhön.

Koulutuksen pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutus toteutetaan Teams yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella, yksilöllisesti suunnitellen.

Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Pakollisissa tutkinnon osissa on verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Teams tapaamisia sovitaan opiskelijakohtaisesti opintojen etenemisen mukaisesti.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 135osp:

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
  • Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 15 osp
    • Sosiokulttuurinen työ, 15 os
    • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
    • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15 osp

TUTKINNON SUORITTANUT
Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Osaamisalan suorittanut osaa tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut edistää toiminnallaan työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut on syventänyt osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/).

Jaa sivu