Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

04.09.2023 - 31.07.2023 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu:  Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus: Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023.

Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijalla tulee olla työpaikka ikäihmisten parissa.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen sisältö:
Pakolliset tutkinnon osat:
– Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen
– Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
– Gerontologinen hoitotyö
– Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen
– Ikävalmentajana toimiminen
– Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen
– Palliatiivinen hoitotyö
– Projektipäällikkönä toimiminen
– Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen
– Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen
– Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi
– Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen

Koulutuksen suorittanut:
Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa, palveluiden käytössä sekä teknologian hyödyntämisessä toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu