Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikävalmentaja (EAT)

04.09.2023 - 31.07.2023 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu:  Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023.

Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijalla tulee olla työpaikka ikäihmisten parissa.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen sisältö:
Pakolliset tutkinnon osat:
– Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen
– Ikävalmentajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
– Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen
– Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen
– Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen
– Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi
– Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen

Koulutuksen suorittanut:
Ikävalmentaja osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimintakykyisyyden sekä toimia erilaisissa toimintakyvyn edistämisen ydintyöprosesseissa. Hän osaa ohjata ikääntynyttä sekä hänen läheisiään arkiteknologian käytössä toimintakyvyn ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu