Vanhustyön erikoisammattitutkinto, saattohoitaja (EAT)

04.09.2023 - 31.07.2023 Sataedu

Koulutus on tarkoitettu:  Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta kuolevan ihmisen kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus: Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023.

Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijan tulee toimia kuolevan ihmisen hoitotyössä.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen sisältö:
Pakolliset tutkinnon osat:
– Palliatiivinen hoitotyö
– Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
– Gerontologinen hoitotyö
– Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen
– Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen
– Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen
– Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen
– Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi
– Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen

Koulutuksen suorittanut:
Saattohoitaja osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/.

Jaa sivu