Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja

03.10.2022 - 16.12.2022 Verkkokoulutus

Opintojakso sopii erityisesti korkeakoulujen ja muiden yrityshautomoiden sekä erilaisten yrityspalvelujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille.

Opintojakso vahvistaa ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä sekä niistä keinoista, joilla yhteiskunnallista yritystoimintaa edistetään. Koulutuksen aikana kerrytät työkalupakkiisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan ohjaamisen ja neuvonnan välineitä, joita voit soveltaa työssäsi.

Opintojakson suoritettuasi

Tiedät mitä yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit ovat.
Ymmärrät yhteiskunnallisten yritysten oikeudellisia muotoja sekä ansainta-, rahoitus- ja johtamismalleja.
Osaat edistää sosiaalisia innovaatioita ja tunnistat niiden skaalaamismahdollisuuksia.
Tunnet yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten arvioinnin menetelmiä.
Tunnet osatyökykyisten työllistämisen erityispiirteitä yhteiskunnallisissa yrityksissä.

Jaa sivu