erivärisiä kiviä

Kehittyvä rakenteellinen sosiaalityö Satakunnassa –info

06.03.2024 - 06.03.2024 Teams

Keskiviikko 6.3.2024 klo 8.15 – 9.00 etänä Teamsissa Kehittyvä rakenteellinen sosiaalityö Satakunnassa –info. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä rakenteellisen sosiaalityön kentällä alueellamme tapahtuu.

 

LIITY: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY2NDJiM2ItNTExNi00NDJkLWFhZTEtMzhjZDhhM2E2OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu