nainen kirjoittaa näppäimistöllä

Kirjaaminen asiakastyössä: Asiakassuunnitelma

28.03.2023 - 28.03.2023 Teams

Asiakassuunnitelma 28.3.2023

Asiakassuunnitelma on sosiaalihuollon asiakasprosessin kulmakiviä. Asiakassuunnitelma kokoaa yhteen asiakkaan kaikki palvelut vähintään yhden palvelutehtävän osalta. Tällä kerralla keskitymme eri asiakassuunnitelmien rakenteisiin ja tehtäviin sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka laativat asiakassuunnitelmia. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut asiakassuunnitelmista kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu