Kirjaaminen asiakastyössä: Asian käsittely päättyy

09.05.2023 - 09.05.2023 Teams

Asian käsittely päättyy 9.5.2023

Sosiaalihuollon asian käsittely päättyy esimerkiksi palvelutarpeen päättyessä tai muuttuessa. Tapaamisessa käsitellään niitä toimia, joita työntekijä tekee asiakkaan asian käsittelyn päättyessä. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka järjestävät tai toteuttavat sosiaalihuollon palvelua asiakkaille. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut sosiaalihuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu