Työskentelyä tietokoneella.

Kirjaaminen asiakastyössä: Asian vireilletulo

28.02.2023 - 28.02.2023 Teams

Asian vireilletulo 28.2.2023

Kirjaaminen asiakastyössä alkaa asian vireilletulosta. Tässä tapaamisessa esitellään erilaisia asian vireilletulon tapoja. Lisäksi käsitellään niitä toimia, joita työntekijän tulee tehdä asian tullessa vireille. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka käsittelevät työssään ilmoituksia, yhteydenottoja tai hakemuksia. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut asian vireilletulosta kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu