nainen kirjoittaa näppäimistöllä

Kirjaaminen asiakastyössä: Kysymyksiä ja vastauksia asiakastyön kirjaamisesta

23.05.2023 - 23.05.2023 Teams

Kysymyksiä ja vastauksia asiakastyön kirjaamisesta 23.5.2023

Tässä tapaamisessa käsitellään kysymyksiä, joita on esitetty Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisten yhteydessä. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka järjestävät tai toteuttavat sosiaalihuollon palvelua asiakkaille. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut sosiaalihuollon kirjaamisesta kiinnostuneet.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu