Nuori nainen keltaisessa puserossa työskentelee etualalla läppärillä ja mies taka-alalla olevassa pöydässä tietokoneen näytön ääressä..

Kirjaaminen asiakastyössä: Palvelun järjestäminen

11.04.2023 - 11.04.2023 Teams

Palvelun järjestäminen 11.4.2023

Palvelun järjestämisellä tarkoitetaan päätöksen tekemistä asiakkaan palvelusta. Tapaamisessa kerrotaan päätöksentekoon liittyvistä asioista. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka tekevät työssään päätöksiä asiakkaiden palveluista. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut sosiaalihuollon palvelupäätöksistä kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu