Sormet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Kirjaaminen asiakastyössä: Palvelun toteuttaminen

25.04.2023 - 25.04.2023 Teams

Palvelun toteuttaminen 25.4.2023

Sosiaalihuollon palvelua toteutetaan esimerkiksi asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköissä. Palvelua voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotiin. Tällä kerralla esitellään palvelun toteuttamiseen liittyviä asiakirjoja, kuten toteuttamissuunnitelmaa. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka toteuttavat sosiaalihuollon palvelua asiakkaille. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut sosiaalihuollon toteuttamisesta kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu