käsi ja näppäimistö

Kirjaaminen asiakastyössä: Palvelutarpeen arviointi

21.03.2023 - 21.03.2023 Teams

Palvelutarpeen arvio 21.3.2023

Sosiaalihuollon asiaa selvitettäessä palvelutarpeen arvioinnilla on tärkeä rooli. Tässä tapaamisessa kuulet palvelutarpeen arvioinnista eri palvelutehtävissä. Tapaaminen sopii erityisesti niille sosiaalihuollon työntekijöille, jotka tekevät työssään palvelutarpeen arviointia. Arviointi voi liittyä esimerkiksi ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyyn. Tapaamiseen ovat tervetulleita myös muut palvelutarpeen arvioinnista kiinnostuneet.

Kaikissa Kirjaaminen asiakastyössä -tapaamisissa on mahdollista lähettää nimettömästi kysymyksiä kirjaamiseen liittyen. Kysymyksiä käsitellään kevään viimeisessä tapaamisessa 23.5.2023.

Tervetuloa linjoille: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu