Henkilö sumuisessa metsässä

Muutokseen pyrkivä sosiaalityö: Poissuljetut, muualle käännytetyt ja syrjään ajetut – neuvottelut huumeita käyttävien oikeuksista

28.04.2023 - 28.04.2023 Verkossa

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos järjestää Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -seminaarisarjan, joka alkaa perjantaina 14.4.2023 kello 13 – 14.30. Seminaarisarja järjestetään Microsoft Teamsilla, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Pe 28.4. kello 13.00 – 14.30: Poissuljetut, muualle käännytetyt ja syrjään ajetut – neuvottelut huumeita käyttävien oikeuksista. Alustajana kehittämiskoordinaattori Anne Ovaska, A-Klinikkasäätiön Völjy ja kommentoijana YTT, tutkijatohtori Johanna ranta, Tampereen yliopisto

LIITY MUKAAN: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA3Nzg5NTItMzI3My00MmQzLTlkODctNDA4MTBhYzcwYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22e67c6aae-9c49-4ff5-8fd5-1024fc4c2f4b%22%7d

Seminaarisarjassa käsitellään teemoja, sosiaalisia ja kulttuurisia taustatekijöitä sekä ilmiöitä, jotka voivat olla ammatillisesti haastavia tai herätellä yllättäviäkin tunteita. Seminaarisarjan avulla pyritään herättämään keskustelua ja pohdintaa esimerkiksi sosiaalityön ja yhteiskunnan muutostarpeista sekä paikoista ja rooleista, joita sosiaalityö voi ottaa. Sarjan taustalla kulkee kysymys siitä, kenen kokemuksella on väliä ja miksi sekä miksi toisten kokemukset ovat äänekkäämpiä kuin toisten. Seminaarikertojen rakenne on aina sama: ensin annetaan puheenvuoro käytännön asiantuntijalle, minkä jälkeen alustusta ja teemaa kommentoi tutkija.

Ajankohta: Joka toinen perjantai-iltapäivä kello 13.00 – 14.30. Seminaarisarja toteutuu keväällä 2023 joka toinen perjantai 14.4.2023 alkaen siten, että viimeinen seminaarikerta on 9.6.2023. Tallennamme seminaarit ja viemme Pikassoksen YouTube-kanavalle, mikäli puhujat antavat luvan. Tallenteet ovat saatavilla Pikassoksen YouTube-kanavalla koko vuoden 2023 ja kevään 2024. Seminaarisarja jatkuu syksyllä elokuun puolivälistä jouluun saakka.

Jaa sivu