Opinnäytetyömahdollisuudet Satakunnan sote-toimijoiden kanssa -info

24.05.2022 - 24.05.2022 Teams-etäyhteydellä

YAMK- tai maisteriopiskelija, etsitkö parhaillaan yhteistyötoimijaa opinnäytetyöllesi? Kiinnostaako sinua erityisesti sosiaali- ja terveysalan tarjoamat tutkimus- ja kehittämismahdollisuudet? Tule kuulemaan millaisia mahdollisuuksia mm. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on opinnäytetyön tekemiselle. Tilaisuudessa kuulet mitä kehittämistyötä Satakunnassa on parhaillaan meneillään ja pääset kartoittamaan mahdollista yhteistyökumppania opinnäytetyöaiheellesi.

Opinnäyteyhteistyö pohjautuu tutkimustarpeisiin valittavan toimijan organisaatiossa.

Opinnäytetyötä ehdottaessa kannattaa miettiä etukäteen aihetta ja sitä, mikä taho voisi olla siitä kiinnostunut. Rajaamme opinnäyteyhteistyöt ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin ja pro gradu -tutkielmiin. Tarjoamme ideoita opinnäytetöiden aiheiksi sekä sisällöllistä tukea.

Jaa sivu