Paperilappuja, joissa on ihmisiä ja taloja

RAKE-foorumi, aiheena Kehittyvä sosiaaliala

04.03.2024 - 04.03.2024 Teams

Maanantai 4.3.2024 klo 8.30 – 11.00 etänä Teamsissa:

RAKE-foorumi, aiheena Kehittyvä sosiaaliala

Tervetuloa kuulemaan sosiaalialan kehittämistä koskevia puheenvuoroja sekä antamaan panoksesi alan kehittämisen suuntaan! Työskentelyosuus on itsenäistä ideointia, kommentoimassa sosiaalialan kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita.

LIITY TÄSTÄ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYwNzJiMWItMjU1Yi00ODQ1LTgzY2YtOTMwMzA4NDFkZmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu