henkilö tekee muistiinpanoja

Rakenteellisen sosiaalityön ABC –peruskoulutus

07.03.2024 - 07.03.2024 Teams

Torstai 7.3.2024 klo 12.30 – 15.45 Rakenteellisen sosiaalityön ABC –peruskoulutus. Niin siis mikä RAKE? Tule linjoille niin tiedät! Peruskoulutuksessa käydään läpi rakenteellisen sosiaalityön perusteita ja osa-alueita.

LIITY: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZhMDQwMjYtNzM4Mi00ODhkLWExZTMtNDRjMDBmODYwYTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu