Mies kuntouttaa itseään vastaanottokäynnillä mintunvihreällä käsipainolla.

SO sotessa Satakunnassa: Toiminnallinen kuntoutus ja SOSIAALI

14.03.2023 - 14.03.2023 Teams

Tervetuloa SO sotessa Satakunnassa -keskustelutilaisuuksiin!

Nämä keskustelutilaisuudet ovat avoimia kaikille Satakunnan sosiaalipalveluissa työskenteleville ammattilaisille ja toimijoille, sosiaalipalveluista päättäville sekä yleensäkin sote-palveluista kiinnostuneille. Näissä tilaisuuksissa käännetään katseet sosiaalihuollon ja -palveluiden kehittämiseen sekä sosiaalialan tarpeisiin ja tulevaisuudenkuviin.
Linja on avoinna joka tiistaiaamu klo 9-9:45, jolloin paikalle saa saapua vaihtamaan ajatuksia, kertomaan havainnoistaan sekä kuulemaan kollegoiden kuulumisia. Jokaisella keskustelutilaisuudella on suuntaa-antava teema, josta on lyhyt alustus. Noin joka toinen viikko kokoonnumme Kirjaaminen asiakastyössä -teemalla, jolloin keskitymme erityisesti kirjaamisen kysymyksiin. Lopulta tilaisuudet muovautuvat paikalla olevien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Keskustelusta laaditaan nimetön keskustelumuistio, jota jaetaan laajasti aamun aiheesta mahdollisesti kiinnostuneille. Toivomme linjoille mm. asiakastyössä olevia ammattilaisia eri sektoreilta, johtavia ammattilaisia sekä tutkimus- ja kehittämistyötä tekeviä. Kuullaan!

Liity kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxMGYxOGYtZmUyNi00MDNjLThlZmYtNTZmMmNkZTJiYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu