Paperilappuja, joissa on ihmisiä ja taloja

SO sotessa – Sosiaalihuollon palvelut tutuiksi: Sosiaalinen kuntoutus

24.10.2023 - 24.10.2023 Verkossa

SO sotessa -tilaisuudet ovat syksyllä 2023 parittomilla viikoilla otsikolla ”Sosiaalihuollon palvelut tutuiksi” ja parillisilla otsikolla ”Kirjaaminen ja erityinen tuki sosiaalihuollossa”. Tilaisuudet ovat osa Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämistoimintaa.

Linja on avoinna joka tiistai klo 9 – 9:45, hyppää mukaan!

Sosiaalihuollon palvelut tutuiksi: Mitä se SO tässä sotessa oikeastaan on, ja mitä siellä tapahtuu? Tervetuloa tutustumaan sosiaalihuoltoon! Joka toinen tiistai kuulemme yhdestä sosiaalihuollon palvelusta. Puheenvuoroissa on tarjolla perustietoa itse palvelusta. Lisäksi kuulemme ajankohtaisista asioista sekä kehittämistuulista. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja sopivatkin kaikille aiheista kiinnostuneille – esim. sote-alan ammattilaisille eri sektoreilta, yhdistystoimijoille, yhteistyökumppaneille, kunta-alan ammattilaisille.

Kopioitava linkki tilaisuuksiin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkODA2MWQtOTAxMy00YTUwLTk5NGQtN2E5NGMzNjgzYmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Lisätietoja antavat:
Sosiaalihuollon palvelut tutuiksi -tilaisuuksien osalta: Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen rakenteellisen sosiaalityön asiantuntija Minka Leino-Holm, minka.leino-holm@pikassos.fi

Jaa sivu