Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Neuro-erityisten nuorten osallisuus sosiaalipalveluissa

26.01.2024 - 26.01.2024 Teams

Aiheena neuro-erityisten nuorten osallisuus sosiaalipalveluissa.  Puhujana vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Barnett-Erlandsson, ADHD-liitto.

LIITY: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYzNDJlZDgtZWI5Ny00YzNhLTg0ODYtN2YyY2FlZmU4YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22e67c6aae-9c49-4ff5-8fd5-1024fc4c2f4b%22%7d

Mikä sosiaalialan ajankohtaiskatsaus?

Pikassos ja yhteistyökumppanit jatkavat maksuttomia sosiaalialan ajankohtaiskatsauksia perjantaisin kello 9.00-9.30, 26.1.2024 alkaen. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja ne järjestetään Teams-yhteyksin.

Löydät aikaisempien puheenvuorojen diaesitykset aineistopankistamme. Videot tallennetaan Pikassoksen Youtube-kanavalle, josta ne poistetaan viimeistään kauden lopussa.

Jaa sivu