SOTE-UUDISTUS JA KUNTALAISTEN HYVINVOINTI -luentoseminaari, 9.9.2022-30.10.2022

09.09.2022 - 30.10.2022 Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11 A, luokka 336, III krs) / etäyhteys

SOTE-UUDISTUS JA KUNTALAISTEN HYVINVOINTI (5 op) -luentoseminaari, 9.9.2022-
30.10.2022, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, Pohjoisranta 11A luokka 336 3.krs / etäyhteys
(linkki luentoseminaariin toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla)

Luentoseminaari tarjoaa tietoa valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta niin
yleisellä kuin paikallisella, Satakunnan alueen tasoilla. Tarkastelun fokuksessa ovat erityisesti
uudistuksen sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, joita luentoseminaarissa pohditaan käynnissä olevan
tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla.

Kohderyhmä: Tampereen yliopiston sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat sekä Satakunnan
alueen sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja muut toimijat.

Vastuuopettajat: suvi.holmberg@tuni.fi ja katja.repo@tuni.fi, Tampereen yliopisto

Luentosarja on avoin kaikille kiinnostuneille. Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia
sisältöjä!

 

OHJELMA JA AIKATAULU

9.9 klo 10.15–12 Mitä ”SO” tarkoittaa sosiaali- ja terveysalan uudistuksessa?

”SO” sotessa – haasteita ja mahdollisuuksia
Minka Leino, suunnittelija, Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy

Rajatyö integroivassa työotteessa
Jenni-Mari Räsänen, tutkija, Tampereen yliopisto

 

16.9 klo 10.15–12 Sote työelämän käytäntöjen muuttajana

Työtön monialaisen tuen asiakas kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla
Heidi Niemi, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Sote-integraatio terveyssosiaalityössä – sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden
näkökulma
Kaisu-Leena Raikisto, johtava sosiaalityöntekijä, Satasairaala

 

23.9 klo 10.15–12 Haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten tukeminen

Haavoittuvuuden ilmiö aikuissosiaalityön missiona uusilla hyvinvointialueilla
Suvi Raitakari, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Kolmas sektori sote-uudistuksessa ja haavoittuvassa asemassa olevien
kansalaisten tukeminen
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus

 

30.9 klo 10.15–12 Digitalisaatio ja sote

Yhteiskehittäminen ja digitalisaatio soten kentällä
Jenni Huhtasalo, erikoistutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kotikäyntityö ja sote: Menetetäänkö digitalisaation myötä jotain ihmisten
kohtaamisessa?
Suvi Holmberg, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

 

7.10 klo 10.15–12 Kaupungin ääreistyminen ja tiivistyminen: Sote-uudistuksen vaikutus
kaupunkikehitykseen ja kaupunkilaisten kokemaan hyvinvointiin

Suomalaisissa kasvukeskuksissa sijaitsevien asuinalueiden eriytymiskehitys –
puheenvuoro segregaation seurannan ja torjunnan mahdollisuuksista Pura-
tapaustutkimuksen pohjalta
Jenni Mäki, tutkija, Tampereen yliopisto

Sote-muutos ja sen vaikutus asukkaiden ‘alueelliseen’ hyvinvoinnin kokemukseen
Krista Virtanen, aikuissosiaalityön päällikkö, Porin perusturva/ Sosiaali- ja
perhepalvelut

 

14.10. klo 10.15–12 Kuinka tutkia sote-uudistusta?

Monialaiset tilat yliopistollisen sote-keskuksen tarveselvityksessä
Arttu Salo, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Vuorovaikutus monialaisessa asiakaskohtaamisessa
Tuuli Kalari, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

 

Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan sekä muut toimijat ilmoittautuminen tästä linkistä
2.9.2022 mennessä.

Jaa sivu