Kuva on valokuva, jossa on paljon käsiä, jotka liittyvät yhteen keskellä

Toivon tasapaino -info, aiheena Talous- ja velkaneuvonta

29.05.2024 - 29.05.2024 7

Toivon Tasapaino -puolenkuun infot: Tietoa taloussosiaalityöstä ja taloudenhallinnasta kiinnostuneille!

Tervetuloa taloussosiaalityöstä ja taloudenhallinnan edistämisestä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille ja toimijoille. Infot pidetään Teamsissa ja ne ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Liittymislinkin löydät Satainno.fi –sivun tapahtumakalenterissa.

  • Ke 14.2. klo 8:30 – 9 Ajankohtaista Satakunnassa
  • Ke 13.3. klo 8:30 – 9 Diakoniatyö ja talouden kysymykset
  • Ke 17.4. klo 8:30 – 9 Ulosotto tutuksi
  • Ke 29.5. klo 8:30 – 9 Talous- ja velkaneuvonta
  • Ke 12.6. klo 8:30 – 9 Sosiaalinen luotto, kenelle ja milloin?

Tule mukaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVhM2UxYzAtMzA5YS00OGIyLThjMGQtYTBhNzg4YTRkYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Järjestäjät: Leader Karhuseudun FYFFEE! ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU) -hanke.

Lisätietoja antavat minka.leino-holm@pikassos.fi ja outi.rantanen@leaderkarhuseutu.fi

Jaa sivu