Vaikuttavuus sosiaalialalla – Mitä meneillään Satakunnan hyvinvointialueella?

05.03.2024 - 05.03.2024 Teams

Tiistai 5.3.2023 klo 10.00 – 11.00 etänä Teamsissa Vaikuttavuus sosiaalialalla – Mitä meneillään Satakunnan hyvinvointialueella? Tilaisuudessa käydään läpi sosiaalialan vaikuttavuuteen liittyvää kehittämistyötä Satakunnan hyvinvointialueella. Infossa kuulet, millaisista näkökulmista vaikuttavuuden teemaa tullaan lähivuosina lähestymään alueellamme.

LIITY: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk5NDRmYjQtOTQzNy00NmZkLWFhNGEtZWZhOTMyMDI0Zjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

Jaa sivu