Ruokailoa koulussa ja varhaiskasvatuksessa

07.05.2024 - 07.05.2024 Satasairaala, N2 auditorio, Sairaalantie 3, Pori, myös etäosallistumismahdollisuus

Kohderyhmä: Satakunnan lasten ja nuorten kanssa toimivat asiantuntijat sivistystoimessa, varhaiskasvatuksessa ja ruokapalveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tavoite: Lasten ja nuorten valikoiva syöminen on lisääntynyt ja yhä harvempi lapsi/nuori syö koulussa ja varhaiskasvatuksessa riittävästi ja monipuolisesti. Ruokakasvatuksella voidaan edistää lapsen ja nuoren tasapainoista ruokasuhdetta ja hyvää syömistä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ruokakasvatuksen moniammatillisuutta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä innostaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukaiseen ruokakasvatukseen. Työpajoissa esitellään käytännön työvälineitä ruokakasvatukseen.

Koulutukseen voi osallistua joko etänä Teamsissa tai paikan päällä Satasairaalan auditoriossa. Erillissessiot Satasairaalan tiloissa (Auditorio, B1-koulutusluokka, luentosali O-00. Luento-osiot voi kuunnella etäyhteydellä, mutta parhaan annin saat, kun tulet paikan päälle keskustelemaan. Luento-osiot tallennetaan.

Ohjelma:

12.00–12.10  Tilaisuuden avaus

12.10–13.30  Kaikille yhteinen ruokakasvatusluento (Ruukku ry)  

  • Lasten ja nuorten valikoiva syöminen – mikä avuksi?
  • Aistilähtöinen sapere-menetelmä lisää ruokailoa
  • Moniammatillinen yhteistyö ruokakasvatuksessa

Yhteisen luennon Teams-yhteys etäosallistujiksi ilmoittautuneille: linkki

13.30–14.00 Tauko, kahvi ja siirtyminen erillissessioiden työtiloihin

14.00–15.45 Erillissessiot ja työpajat
Luento-osuudet Teams tai paikalla Satasairaalassa, työpajat Satasairaalassa.
Erillissessioiden luentojen etäosallistujille lähetetään Teams-linkit ennen koulutusta.

a) Ruokapalvelut (Ruukku ry)
Luento: Varhaiskasvatuksen ja koulun ruokailusuositukset ja ruokapalveluiden rooli ruokakasvattajina
Työpaja: Tutustutaan ruokakasvatuksen työvälineisiin ja jaetaan vinkit käytännön työhön.

b) Koulut (Ruukku ry)
Luento: Miten opettaja ja koulu voi edistää oppilaan tasapainoista ruokasuhdetta ja hyvää syömistä
Työpaja: Tutustutaan ruokakasvatuksen työvälineisiin ja jaetaan vinkit opetustyöhön.

c) Varhaiskasvatus (Pienten lasten syömispulmat -hoitoketjun työryhmä)
Luento: Syömispulman hoito moniammatillisesti
Työpaja: Käytännön ohjeita syömispulmatilanteisiin/valikoivuuteen varhaiskasvatuksessa.
Heidi Savolainen, puheterapeutti, perhekeskus Etelätuuli
Susanna Luomaniemi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kankaanpää
Työpaja toteutetaan keskustellen. Osallistujilta edellytetään etukäteen kysymyksiä syömispulmista ja tapausselostuksia työpajassa käsiteltäväksi 23.4 mennessä sähköpostitse heidi.savolainen@sata.fi. Osa etukäteen toimitetuista kysymyksistä käsitellään työpajassa.

 

Jaa sivu