Koulutukset

03.10.2022 - 18.11.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Opetuksen ajoitus 03.10.2022 – 18.11.2022 Ilmoittautumisaika 04.08.2022 08.00 – 12.09.2022 23.55 Tavoite- ja sisältökuvaus: Opiskelija • tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita • tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta-, arviointi- ja viestintäkäytäntöjä • osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia • osaa käyttää palvelumuotoilua • tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja •


03.10.2022 - 16.12.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja

Opintojakso sopii erityisesti korkeakoulujen ja muiden yrityshautomoiden sekä erilaisten yrityspalvelujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille. Opintojakso vahvistaa ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä sekä niistä keinoista, joilla yhteiskunnallista yritystoimintaa edistetään. Koulutuksen aikana kerrytät työkalupakkiisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan ohjaamisen ja neuvonnan välineitä, joita voit soveltaa työssäsi. Opintojakson suoritettuasi Tiedät mitä yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit ovat. Ymmärrät yhteiskunnallisten yritysten oikeudellisia