Tiedote tutkijoille (Sataha)

2/2024

Kaksi VTR -rahoitushakua avattu Länsi-Suomen YTA-alueella

I Nuoret tutkijat

Länsi-Suomen YTA-alueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi 260 000 € yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion tutkimusrahoitusta (VTR) tutkimusryhmän perustamiseen tai uuden tutkimusryhmän toiminnan vakiinnuttamiseen. Tutkimushankkeen tulee kohdistua terveyden tutkimukseen.

Rahoitus on tarkoitettu post-doc vaiheen tutkijoille. Hakijan tulee olla suorittanut tohtorin tutkinnon viimeistään hakuajan loppuun mennessä. Dosentit huomioidaan haussa, mikäli dosentuuri on myönnetty 1.1.2022 tai sen jälkeen. Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on työ- tai virkasuhde Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai Vanhan Vaasan sairaalaan tai em. organisaation tunnukset. Aiemmin myönnetty VTR-rahoitus ei ole este tämän rahoituksen saamiselle.

Hakemukset:

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti hakijan tieteellinen aktiivisuus ja ansiot, hakemuksen tieteellinen laatu ja realistisuus, rahoituksen suunniteltu käyttö, haetun rahoituksen merkityksellisyys tutkimusryhmälle sekä tutkimusryhmän toimintaedellytykset ja yhteys siihen terveydenhuollon toimintayksikköön missä tutkimusryhmä toimii.

 • Hakijan ansioluettelo (max. 2 sivua)
  o Sisältäen tohtorin tutkinnon suorituspäivämäärän sekä mahdollisen dosentuurin myöntöpäivämäärän
 • Hakijan julkaisuluettelo vuosilta 2021-2024
 • Tutkimussuunnitelma (max. 4 sivua)
 • Suunnitelma tutkimusryhmästä ja sen toiminnasta (max. 1 sivu)
 • Suunnitelma haetun rahoituksen käytöstä (max. 1 sivu)
 • Selvitys aiemmin saadusta ja käytettävissä olevasta tutkimusrahoituksesta (max. 1 sivu)
 • Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan hyväksyntä hakemukselle

Hakemuksesta tulee ilmetä mihin hakuun se kohdistuu.

Hakemus tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona nimettynä hakijan sukunimen mukaisesti Marjukka Heiniö-Silfergrenille (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi) pe 8.3 klo 23.59 mennessä.

Hakuohjeiden vastaisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksesta huomioidaan vain em. maksimisivumäärät (A4). Hakemukselle tulee olla hyväksyntä sen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalta johtajalta missä tutkimusryhmä toimii (esim. TYKS:ssä tulosryhmäjohtaja).

Lisätiedot:

Marjukka Heiniö-Silfergren (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi)

Rahoituksen enimmäismäärä on 150 000 € / hakemus ja se on käytettävissä v. 2026 loppuun.
Rahoituksen edellytyksenä on, että tutkimusryhmän johtaja työskentelee ja tutkimusryhmä toimii rahoituskauden ajan Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueella tai Vanhan Vaasan sairaalassa.
Päätöksen rahoituksesta tekee Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta

 

II Kliinisen tutkimuksen vahvistaminen

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi 100 000 €
yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion tutkimusrahoitusta (VTR) tutkijalähtöiseen
kliiniseen lääke- tai laitetutkimukseen.

Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on työ- tai virkasuhde Varsinais-Suomen, Satakunnan tai
Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai Vanhan Vaasan sairaalaan. Hakijan tulee olla laillistettu
erikoislääkäri tai –hammaslääkäri sekä tieteelliseltä meritoitumiseltaan vähintään tohtori. Aiemmin myönnetty VTR-rahoitus ei ole este tämän rahoituksen saamiselle. Hakemukset arvioidaan asiantuntijoiden toimesta.

Hakemukseen tulee liittää:
 • Hakijan ansioluettelo (max. 2 sivua)
 • Hakijan julkaisuluettelo vuosilta 2021-2024
 • Hankesuunnitelma (max. 4 sivua)
 • Suunnitelma haetun rahoituksen käytöstä (max. 1 sivu)
 • Selvitys hankkeelle aiemmin saadusta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta (max.1sivu)
 • Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan hyväksyntä hakemukselle (kts. alla)

Hakemuksesta tulee ilmetä mihin hakuun se kohdistuu. Hakemus tulee toimittaa yhtenä pdf
tiedostona nimettynä hakijan sukunimen mukaisesti Marjukka Heiniö-Silfergrenille
(marjukka.heinio-silfergren@varha.fi) pe 8.3.2024 klo 23.59 mennessä.

Hakuohjeiden vastaisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksista huomioidaan vain em. maksimisivumäärät (A4).

Lisätiedot:

Marjukka Heiniö-Silfergren (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi).

Hakemukselle tulee olla hyväksyntä sen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalta johtajalta missä tutkimus toteutetaan (esim. TYKS:ssä tulosryhmäjohtaja).

Rahoitus myönnetään yhdelle tai useammalle hankkeelle ja sen on käytettävissä v.2026 loppuun.

Rahoituksen edellytyksenä on hankkeen toteuttaminen Varsinais-Suomen, Satakunnan tai
Pohjanmaan hyvinvointialueella tai Vanhan Vaasan sairaalassa.
Päätöksen rahoituksesta tekee Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta.

Lisää eri tieteenalojen avoinna olevia rahoitushakuja löytyy sivulta:

Rahoitushaut – Tiedejatutkimus.fi

 

1/2024

Valtion tutkimusrahoituksen lisähaku avattu!

Perusterveydenhuollosta lähtöisin oleville hankkeille varatusta valtion tutkimusrahoituksesta (VTR) vuodelle 2024 jäi Länsi-Suomen yhteistyöalueella (YTA) jakamatta rahaa hakemusten vähäisen määrän vuoksi.

Länsi-Suomen YTA:n tutkimustoimikunta julistaa nyt uudelleen haettavaksi VTR-rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen perusterveydenhuollosta lähtöisin oleville kliinisen tutkimuksen, palvelujärjestelmätutkimuksen tai rekisteritutkimuksen hankkeille.

Rahoitus on kaikkien perusterveydenhuollon ammattiryhmien haettavissa. Hakijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueeseen tai Vanhan Vaasan sairaalaan.

Aiemmin saatu VTR-rahoitus ei ole este hakemukselle.

Rahoitushakemus on vapaamuotoinen, suositeltu pituus 1–2 A4-sivua. Hakemuksen toivotaan sisältävän seuraavat osat:

 • Tausta
 • Tutkimuksen tavoite
 • Tutkimusmenetelmät
 • Talousarvio
 • Aikataulu
 • Hakijan yhteystiedot

Rahoitushakemus osoitetaan Yliopistolliselle sote-keskukselle ja lähetetään sähköpostitse yleislääketieteen ylilääkäri Päivi Korhoselle (paivi.korhonen@utu.fi) 29.2.2024 mennessä.

Arviointityöryhmä tekee esityksen rahoituksen saajista, ja päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee Länsi-Suomen YTA:n tutkimustoimikunta kokouksessaan 2.5.2024.

Saatu VTR-rahoitus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti.

3/2023

Valtion tutkimusrahoitusta saanut tutkija, muistithan antaa vuotuisen selvityksen

Selvitys VTR -tutkimusrahoituksen käytöstä annetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy Satakunnan hyvinvointialueen sivuilta.

Vuoden 2023 tieteellisten julkaisujen keruu

Julkaisutiedot toimitetaan 2.1.2024 mennessä tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi “Julkaisutiedot 2023”

On tärkeää, että kaikki tieteelliset julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen.

Tiedot julkaisuista sisältö: laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan

 • julkaisun tekijät,
 • julkaisun nimi,
 • julkaisuvuosi,
 • julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja sivunumerot sekä
 • linkki julkaisuun

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2024

Valtakunnalliset XXVI Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.–16.2.2024

Vaikuttava sosiaalityö muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2024 | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Satakunnan hyvinvointialue osallistuu tapahtumaan. Sosiaalityön tutkimuksen seuran yhteisöjäsenyys mahdollistaa ilmaisen ständi-paikan päivillä ja sisäänpääsyn kahdelle henkilölle.

NPT-symposium, VI Terveysalan kansallinen

Näyttöön perustuvan toiminnan symposium 15.-16. helmikuuta 2024 (Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä) #nptsymp

Symposiumin teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan varmistaminen uusissa sote-rakenteissa
Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

Tapahtuma antaa erinomaista tilannekuvaa sekä eväitä näyttöön perustuvan toiminnan varmistamiseksi uusissa sote-rakenteissa
Tapahtuman järjestävät Hotus ja HUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus
Lue lisää ohjelmasta tapahtumasivuilta: https://www.hotus.fi

Työkaluja tutkijalle saalistajalehtien tunnistamiseen

Saalistajalehdet käyttävät hyväkseen avoimen julkaisemisen mallia, jossa tekijöiltä kerätään julkaisumaksuja (article processing charges, APC) vastineeksi artikkelin avoimesta julkaisemisesta. Julkaisumaksujen kerääminen ei tee lehdestä epäilyttävää – keskeistä on tieteellisen julkaisuprosessin puuttuminen, esimerkiksi asianmukainen vertaisarviointi tai artikkelien arkistointi.

Cabells Predatory Reports -tietokanta

Luotettavaa apua saalistajalehtien tunnistamiseen tarjoaa maksullinen Cabells-tietokanta. Cabells sisältää tällä hetkellä tiedot yli 17 000 saalistajalehdeksi arvioidusta julkaisusta. Lehtiä tarkastellaan systemaattisesti kriteeristön avulla. Kriteeristö huomioi useita julkaisemisen osa-alueita, mm. vertaisarviointiprosessin, julkaisukäytännöt sekä indeksoinnin ja julkaisumetriikan. Jos lehden toiminnasta löytyy tarpeeksi monta kriteeristön listaamaa epäkohtaa, se lisätään tietokantaan.

JUFO-portaali

Vuodesta 2011 toiminut Julkaisufoorumin eli JUFO on julkaisukanavaportaali. Julkaisukanavat on jaoteltu kolmelle tasolle (1,2,3). Lisäksi on olemassa 0-taso: jonka lehti voi olla saalistajalehti tai myös asiallinen ammattilehti, joka ei täytä tieteellisen julkaisun kriteerejä. 0-tasolla saattaa olla myös tieteellisiä lehtiä, joita on julkaistu vasta niin vähän aikaa, että lehden maine ja toimintatavat eivät vielä ole vakiintuneet.

Directory of Open Access Journals – DOAJ

Tieteellisten open access -lehtien ja -lehtiartikkelien hakupalveluksi on vuonna 2003 perustettu Directory of Open Access Journals (DOAJ). Palvelua rahoittavat tukijat: yliopistot, tutkimusorganisaatiot ja kustantajat. Jos käyttää DOAJia apuna lehden luotettavuutta arvioidessa, kannattaa muistaa, että ko. palvelu listaa vain OA-julkaisuja.

Journal Citation Reports –tietokanta

Hyvä lähde lehden julkaisuhistorian, esimerkiksi artikkelimäärien kehityksen tarkasteluun. Tietokannasta löytyy myös monipuolisesti tietoa esimerkiksi lehtien viittaussuhteista, Open access -julkaisujen määristä ja erilaisia viittausindikaattoreita.

Epäilystä siitä, että lehden toiminta saattaa olla muuttumassa saalistajatyyppiseksi lisää OA-lehtien julkaisumäärien nopea ja jyrkkä nousu, vertaisarvioinnin muuttuminen poikkeuksellisen nopeaksi tai hyväksymisprosentin raju nousu. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, nousevatko tai laskevatko APC-maksut tai muuttuuko lehden markkinointi aggressiivisemmaksi. Joskus julkaisumääriä kasvatetaan muuttamalla lehden julkaisualoja laajemmiksi, jolloin lehden nimikin voi muuttua yleisemmäksi (“International Journal of Science”).

(Alkuperäinen lyhentämätön artikkeli, josta tiedot poimittu: Turun yliopiston kirjasto, 20.11.2023/ Intranet / Uutiset ja tapahtumat / Uutiset / 2023)

 

2/2023

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu Akatemian verkkosivuilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Haut alkavat 15.11.2023 ja päättyvät 17.1.2024.

Hakijoiden tueksi järjestetään aiempien vuosien tapaan Ask & Apply -tilaisuuksia. Tilaisuudet toteutetaan temaattisina webinaareina ja tallenteet tilaisuuksista ovat katsottavina tallenteina Akatemian verkkosivuilta hakuajan loppuun saakka.

Talvihaussa 2024 haettavana oleva rahoitus:

• Akatemiahankkeet, kaikki tutkimusalat
• Akatemiatutkijat
• Kliiniset tutkijat
• Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma

Lisätietoja: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/

Yhteyshenkilö:
Vesa Varpula
Suomen Akatemia
vesa.varpula@aka.fi
+358 29 533 5131

VTR-tutkimusrahoitusta saanut tutkija, muista antaa selvitys marraskuun aikana

Selvitys VTR -tutkimusrahoituksen käytöstä annetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy Satakunnan hyvinvointialueen sivuilta.

Yhteiswebinaari: Sote-tietoja tutkimuskäyttöön 11.12.2023

Tervetuloa Findatan ja rekisterinpitäjien yhteiseen asiakastilaisuuteen kuulemaan, miten sote-tietoja haetaan toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen. Tilaisuudessa käydään esimerkkien kautta läpi koko prosessi lupahakemuksesta aineiston poimintaan ja tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Samalla kuulet vinkkejä siitä, miten vältät pahimmat sudenkuopat ja varmistat, että aineisto on sitä mitä tarvitset.
Puheenvuoroja luvassa muun muassa HUS:lta, Kelalta, Tilastokeskukselta, Varhalta ja Findatalta.

13:0013:05Tilaisuuden avaus
13:0513:15Hypoteettisen tutkimuksen esittely ja neuvonta: mistä lupa haetaan?
13.1514:15Aineiston kuvaus ja hakemuskäsittelyn kulku
Aineistokuvauksessa huomioitavaa, esimerkkinä syntymärekisteri

Noora Purmonen, Terveyden ja hyvinvoinnin

laitosLuvan hakeminen Findatalta ja Kapseli käyttöympäristö

Annika Rahkonen ja Paula Nurmi, Findata

Tilastokeskuksen lupaprosessi ja Fiona-käyttöympäristö

Hannes Tenhola ja Stella Rummukainen, Tilastokeskus
14:1514:30Tauko
14:3015:30Aineiston poiminta ja jatkotutkimus
Kui vart sitä ei löydy, vaik mää ole sen kirjannu? (Miksi dataa ei löydy, vaikka se on kirjattu?)

Harttu Toivonen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Aineistopoiminnan toteutus

Timo Korhonen, Kela

Rekisteritutkimuksesta jatkotutkimukseen ja jatkotutkimuksen haasteet

Mikko Seppänen, HUS
15:30Yhteenveto ja osallistujien kysymykset
16:00Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Sote-tietoja tutkimukseen -yhteiswebinaari – Findata

Vuoden 2023 tieteellisten julkaisujen keruu

Julkaisutiedot toimitetaan 2.1.2024 mennessä
tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja.

Julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:
• Julkaisun tulee sisältää uutta, tieteellistä tai ammatillista sisältöä.
• Julkaisu perustuu kirjoittajan tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.
• Kirjoittajalla on yhteys terveydenhuollon yksikköön.
• Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla (maksusta tai maksutta).
• Lehdellä tulee olla kirjoittajasta riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää lehdessä julkaistavista julkaisuista.
Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pääkirjoitukset ja kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimitetut teokset) ja niiden luvut, väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit.
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että ne julkaisujen kirjoittajat tunnistetaan, jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Sääntönä on, että kirjattavaksi hyväksytään vain ne julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa.

Tiedot julkaisuista kerätään seuraavasti:

• laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan julkaisun tekijät,
julkaisun nimi, julkaisuvuosi, julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja
julkaisun sivunumerot sekä linkki julkaisuun
• lähettäkää luettelo sähköpostitse tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Kaikki vuonna 2023 julkaisseet satakuntalaiset tai Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:

• Jos työskentelette Satakunnan hyvinvointialueella, toimittakaa tiedot sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
• Perusterveydenhuollon ja muita toimijoita pyydetään kokoamaan oman alueensa tutkijoiden julkaisutiedot ja toimittamaan ne sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
Satakunnan tutkijoiden deadline on 2.1.2024, eikä sitä saa ylittää, sillä Satakunnan tiedot kootaan yhteen ja toimitetaan Varhaan 5.1.2024 mennessä.
On tärkeää, että kaikki julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen.

NPT-symposium
VI Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium
15.-16. helmikuuta 2024 (Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä)
#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Symposiumin teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan varmistaminen uusissa sote-rakenteissa
Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.
Tapahtuma antaa erinomaista tilannekuvaa sekä eväitä näyttöön perustuvan toiminnan varmistamiseksi uusissa sote-rakenteissa
Tapahtuman järjestävät Hotus ja HUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus
Lue lisää ohjelmasta tapahtumasivuilta: https://www.hotus.fi

Tutkimusneuvonta

Satakunnan hyvinvointialue tukee alueellaan tapahtuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa.
Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on
• Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
• Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
• Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
• Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:
Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

1/2023

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku on käynnissä!

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 15.11.2023 asti. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2024 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Sähköpostin otsikkona tulee olla tutkimusrahoitushaku.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Satakunnan hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä. 

Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Lisätty 14.11.2023 klo 15.30

Huom! Hyvinvointialueen VTR-rahoitusta hakeva tutkija:

Hakulomakkeen joissain kohdin rivitys ei toimi, mikäli tekstiä on paljon.

Tarvittaessa voit lähettää tiedot, jotka eivät lomakkeeseen mahdu, erillisenä Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoja annetaan sähköpostitse: tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoa aiheesta antaa

tutkimusrahoitus(at)sata.fi