Tiedote tutkijoille (Sata)

Tiedote tutkijoille 7/ 2024

Betania Säätiön apurahahaku auki 16.6.2024 asti

Betania Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tarkoituksiin, jotka edistävät vanhustyön tutkimusta tai kehittämistä. Apurahat on tarkoitettu annettavaksi hoitotieteen, lääketieteen, teologian ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille väitöskirjan tai lisensiaattityön tekemiseen sekä perustutkintoa suorittaville pro gradu -töihin tai ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin.

Apurahan suuruus on väitöskirjatöihin 4 000 euroa ja lisensiaatti-, pro gradu- ja opinnäytetöihin 1 000 euroa.
Hae tästä: Apurahan hakulomake – Betania Säätiö (betaniasaatio.fi)

Professori Hannu Järveläisen Tiedeseminaari
3.9.2024 klo 14.00-16.00, Satasairaala, Pori

Kohderyhmä: Kutsutut, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Sata-alueen henkilöstö, opiskelijat ja aiheesta kiinnostuneet (Etäosallistuminen myös mahdollista)

Ohjelma

14.00-14.15Satakunnan hyvinvointialueen tervehdysKirsi Juvila, vastuualuejohtaja, lääketieteen professiojohtaja, Sata-alue
14.15-14.30Länsirannikon yhteistyö opetuksen ja tutkimuksen merkeissäPekka Hänninen, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Turun yliopisto
14.30-14.50Mitä motivaatiotutkimus kertoo lääkärin työstä?Jarkko Karihuhta, sisätautiopin kliininen opettaja,
14.50-15.40Sidekudostutkimusta viidellä vuosikymmenelläHannu Järveläinen, sisätautiopin professori, Turun yliopisto ja Sata-alue
15.40-16.00Vapaa sana
Kahvitarjoilu Satasairaalalla

Katso: Satakunnan hyvinvointialueen PowerPoint-diasarjan ohjeet (satainno.fi)

Tiedoksi! Valtion tutkimusrahoituksen syksyn 2024 YTA-alueen haku aukeaa vasta lokakuussa

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta on tehnyt päätöksen, että vuoden 2025 valtion tutkimusrahoituksen haku aukeaa lokakuussa 2024 eli tavanomaista myöhemmin.

Varhan tutkimustiedotteen mukaan on perusteltua jakaa VTR-rahoitus alueellisesti vasta sitten, kun STM on tehnyt oman päätöksensä alueen saamasta rahoituksesta. Vuoden 2024 rahoituksen osalta STM:n päätös annettiin helmikuussa 2024.
Vuoden 2025 osalta ei STM:n jakopäätöstä vielä ole tehty. Ennakkotietojen perusteella on to-dennäköistä, että vuosittainen jakopäätös annetaan jatkossa kyseisen vuoden helmi-maaliskuussa.

Tästä johtuen myös Satakunnan hyvinvointialueen loppuvuoden Valtion
tutkimusrahoitushaun avautuminen siirtyy marras-joulukuulle 2024!

Satahyvää – Satakunnan sosiaali,- terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä – uudistuvat palvelut etänä ja lähellä 31.10.2024

Viides Satahyvää – Satakunnan sosiaali- terveys ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestetään Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK:n tiloissa Porissa. Abstraktihaku ja ilmoittautuminen aukeavat elokuussa 2024.

Päivä tuo näkyväksi alueella tehtävää tutkimusta ja kehittämistä ja kokoaa yhteen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkijoita ja kehittäjiä.

Satahyvää, Satakunnan sosiaali- terveys ja hyvinvointitutkimuksen päivä 31.10.2024 mainos. Kuvassa on logot: Satakunnan hyvinvointialue, Samk, Diak, Tampereen yliopisto ja Pikassos sekä Satainno. Kuvassa on myös piirroskuvina vihreitä ja violetteja lehtikuvioita.

Tutkimushoitajakoulutus

Toteutusaika: 01.10.2024 – 30.11.2025, Ilmoittautumisaika: 01.06.2024 – 31.08.2024

Tutkimushoitajakoulutus (30 opintopistettä) tarjoaa tiedot ja taidot tutkimushoitajan tehtävissä toimimiseen. Täydennyskoulutuksen kesto on noin 1 vuosi, ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Koulutukseen sisältyy opiskelua terveystutkimuksen tavallisimmista lähestymistavoista, tutki-musmenetelmien soveltamisesta ja näytteiden hallinnasta. Koulutus toteutetaan maisteritasoisina opintoina, noudattaen Euroopan Unionin EQF 7-tasovaatimuksia. Koulutus sisältää myös opetusta hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta toiminnasta tutkimushankkeissa, kuten tutkimuksen laadun ja prosessin hallinta, osallistujien rekrytointi ja ohjaaminen ja tietosuojan varmistaminen sekä tutkimusaineistojen hallinta.
Opinnot koostuvat viidestä eri opintojaksosta, joiden laajuudet vaihtelevat viidestä kymmeneen opintopisteeseen. Yksi opintopiste on laajuudeltaan 27 tuntia opiskelijan työskentelyä opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Tutkimushoitajakoulutuksen hinta on 2450 € + alv 24 %. Kokonaishinta 3038 €. Hinta sisältää kontakti- ja verkko-opetuksen ja materiaalit sekä GCP-testin.

Lue lisää: Tutkimushoitajakoulutus | Laurea-AMK | Täydennyskoulutus

Implementaatiotutkimus ja käytännön implementoin-ti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: kohti kestäviä ratkaisuja 30.10.2024, Helsinki

Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!

Paikka: Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki (Itla) ja verkossa.

Lue lisää: Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja – Kasvun tuki (kasvuntuki.fi)

Liity Hoitotieteiden tutkimusseuran jäseneksi, etuja:

 1. Aluetoimikunnat
  • Voit osallistua aluetoimikuntien järjestämiin tapahtumiin
  • Voit ryhtyä itse toimijaksi omassa aluetoimikunnassasi
 2. Apurahat
  • Voit hakea seuran jakamia tutkimus- ja matka-apurahoja
 3. Hoitotiede-lehti
  • Saat neljä kertaa vuodessa lehden täynnä tietoa hoitotieteestä ja viimeaikaisista tutkimustuloksista
  • Vertaisarvioitu
 4. Konferenssit
  • Joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi jäsenhintaan
 5. Palkinnot
  • Sinut voidaan palkita esimerkiksi hoitotieteen edistäjä- tai opinnäytetyöpalkinnolla

Lue lisää: https://htts.fi/

28.5.2024 julkaistiin Hotuksen FinYHKÄ-toimintamalliTM, päivitetty versio ja sen käyttöön
ohjaava uusi käsikirja

FinYHKÄ-toimintamallin tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa kansallisesti, alueellisesti sekä toimintayksiköiden tasolla. Tavoitteena on siten edistää näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista.

Lue lisää: FinYHKÄ™-toimintamalli sekä käsikirja toimintamallin käyttöönottoon – Hotus – Hoitotyön tutkimussäätio

Tutkimusneuvonta

Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja Satakunnan hyvinvointialueella voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

 • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
 • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
 • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
 • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:
Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkijatiedote omaan sähköpostiin

Tutkija tai tutkimuksesta kiinnostunut: Liity Tiedote tutkijoille -sähköpostiryhmään.
Saat tietoa tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 • Jos sinulla on Sata s-posti:

Liity ryhmään Outlookin kautta valitsemalla vasemmalta otsikon Ryhmät alta Esittelyssä ryhmät ja laittamalla hakuun sana tiedote. Valitse vaihtoehdoista TKIO, Tiedote tutkijoille ja liity ryhmään.

 • Muut:

Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Tiedote tutkijoille 6/ 2024

Hoitotyön tutkimussäätiön Hotus-hoitosuositusten®
julkaisutilaisuus 28.5.2024 klo 12.30–15.00

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Voit seurata tilaisuutta etäyhteyden välityksellä: Teams-osallistumislinkki

Keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista 29.5.2024

Fimean ja Tukijan suunnittelema virtuaalinen keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista pidetään 29.5.2024 klo 10–12.00. Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 28.5.2024 klo 12.00.

Ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-osallistumislinkki sähköpostitse.

Tilaisuus on tarkoitettu lääketutkimusten toimeksiantajille, akateemisille tutkijoille ja tutkimusyksiköille sekä yliopistojen lääketieteellisille tiedekunnille.

Ohjelma:
10.00-10.05Tervetuloa, käytännön asiatKaisa Sunela, jaostopäällikkö, ylilääkäri ja Outi Konttinen, pääsihteeri, Tukija
10.05-10.15Tuoreet uutiset kliinisistä lääketutkimuksistaKaisa Sunela, Fimea
10.15-10.35Biopankkien käytön mahdollisuudet kliinisissä lääketutkimuksissaLila Kallio, johtaja, Auria-biopankki
10.35-10.45Fimean puheenvuoro biopankkien käytöstä kliinisissä lääketutkimuksissaAnne Vaskunlahti, SOHO-jaostopäällikkö, Fimea ja juristi, Fimea
10.45-10.55Keskustelua ja kysymykset biopankkien käytöstä kliinisissä lääketutkimuksissa
10.55-11.15GCP-tarkastuksetSarianne Päivike, ylitarkastaja, Fimea
11.15-11.35Ajankohtaisia asioita tutkimusten eettisestä arvioinnistaPuheenvuoron pitäjä ilmoitetaan myöhemmin, Tukija
11.35-11.55CTIS-käytännön apua tutkijoillePuheenvuoron pitäjä ilmoitetaan myöhemmin, Fimea
11.55-12.00PäätössanatKaisa Sunela

Haku Monitieteisen sosiaalipalveluiden tohtoripilotin (DocSoc360°) tehtäviin 30.5.2024 asti

DocSoc360°-tohtoripilotti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2024–2027 rahoittamia tohtorikoulutuspilotteja, joissa kokeillaan tohtorikoulutuksen uusia käytänteitä Suomessa.

Tohtorikoulutuspilottien tavoitteena on mm. lisätä tohtorikoulutettujen liikkuvuutta yliopistojen, yritysten ja muiden organisaatioiden välillä sekä kannustaa tohtoreita monipuolisille tutkijanurille.
Monitieteisen sosiaalipalveluiden tohtoripilotin (DocSoc360°) tavoitteena on vahvistaa sosiaalipalveluita tutkimusperustaisesti. Verkosto yhdistää sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan, kasvatustieteen, terveystieteiden, hallintotieteen, johtamisen ja oikeustieteen sekä viestinnän alan tutkijoita tarkastelemaan sosiaalipalveluita monitieteisesti ja -näkökulmaisesti.

Itä-Suomen yliopisto etsii DocSoc360°-konsortioon neljää väitöskirjatutkijaa.
Yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön pääaineessa haettavana oleviin väitöskirjatutkijan tehtäviin sisältyy tutkimusta jollain seuraavista aihealueista:

 •  Teema 1: Lastensuojelu
 • Teema 2: Vammaistutkimus ja
 • Teema 3: Asiakasturvallisuus.
  Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineen tutkimus-teema on:
 • Teema 4: Sosiaalipalveluiden johtaminen ja palveluiden integrointi.

Lue lisää:
Neljä väitöskirjatutkijaa: Monitieteinen sosiaalipalveluiden tohtoripilotti (DocSoc360°)

Tehtävät ovat määräaikaisia ja alkavat 1.9.2024 (tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2025). Väitöskirjatyö toteutetaan osatavoitteita sisältävän tutkimussuunnitelman mukaisesti siten, että väitöskirjatutkimus on esitarkastusvaiheessa 3 vuodessa päätoimisesti opiskellen. Tutkimussuunnitelma laaditaan yhteistyössä ohjaajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahahaku auki
31.5.2024 asti – jaossa yli kaksi miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen

Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa tutkimusapurahoja kaikille lääketieteen aloille. Myönnettävät apurahat on tarkoitettu erityisesti lääketieteen opiskelijoille ja uransa alussa oleville lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittäviin uusiin tutkimusavauksiin.
Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat ovat haettavissa 1.5.–31.5.2024. Haettavana on Suo-men Lääketieteen Säätiön tutkimus-, kannustus ja eka-apurahat, palaavan tutkijan, tutkimusryhmän perustajan ja uusien tutkimusavausten apurahat sekä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kannustusapurahat. Rahoituspäätökset julkistetaan marraskuussa.
Lue lisää apurahoista ja hakuohjeista täältä.

HTTS r.y. apurahahaku hoitotieteelliseen tutkimukseen ja hoitotieteelliseen toimintaan liittyviin matkoihin auki 31.5.2024 asti

Hakija voi hakea sekä tutkimusapurahaa että matka-apurahaa. Jos hakijalle myönnetään tutkimusapuraha, matka-apurahahakemus mitätöityy. Apurahan myöntämisen ehtona on, että HTTS r.y. kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu.

Tutkimusapurahat
Tieteelliseen tutkimukseen väitöskirjatutkijoille sekä väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.
Apurahan voi käyttää oman työskentelyn rahoittamisen sijasta myös muihin tutkimuksen kuluihin, ei kuitenkaan toisen henkilön palkkaan eikä laitekuluihin. Myönnettävän summan enimmäismäärä on 5 000 euroa.

Matka-apurahat
Myönnetään tutkijanuran vaiheesta riippumatta tieteellisiin konferensseihin tai apurahan hakijan tutkijavierailuihin ja kursseihin, kuten kesäkouluihin. Etusijalla ovat kansainväliset tapahtumat (myös Suomessa järjestettävät kansainväliset tapahtumat). Myönnettävän summan enimmäismäärä on 1 000 euroa.

Lue lisää:
Apurahakuulutus – HOITOTIETEIDEN TUTKIMUSSEURA HTTS R.Y.

Betania Säätiön apurahahaku auki 16.6.2024 asti

Betania Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tarkoituksiin, jotka edistävät vanhustyön tutkimusta tai kehittämistä. Apurahat on tarkoitettu annettavaksi hoitotieteen, lääketieteen, teologian ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille väitöskirjan tai lisensiaattityön tekemiseen sekä perustutkintoa suorittaville pro gradu -töihin tai ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin.

Apurahan suuruus on väitöskirjatöihin 4 000 euroa ja lisensiaatti-, pro gradu- ja opinnäytetöihin 1 000 euroa.

Hae tästä:
Apurahan hakulomake – Betania Säätiö (betaniasaatio.fi)

Satakunnan hoitotieteen tutkijatapaaminen 4.6.2024 klo 15-17

Kohderyhmä: Hoitotieteen tutkimuksen tekemisestä kiinnostuneet ja tutkijat.
Paikka: Satasairaala, B1 neuvotteluhuone (B-rakennus, 1 kerros)

Lue lisää: Satakunnan hoitotieteen tutkijatapaamiset – www.Satainno.fi

 

HTTS Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi,
Tampere 11.-12.6. 2024

Katso lisätietoja kongressin verkkosivuilta: https://htts.fi/konferenssi-2024.html

Tutkimusneuvonta

Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja Satakunnan hyvinvointialueella voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

 • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
 • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
 • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
 • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.
 • Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
  Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:
Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkijatiedote omaan sähköpostiin

Tutkija tai tutkimuksesta kiinnostunut: Liity Tiedote tutkijoille -sähköpostiryhmään.
Saat tietoa tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 • Jos sinulla on Sata s-posti:

Liity ryhmään Outlookin kautta valitsemalla vasemmalta otsikon Ryhmät alta Esittelyssä ryhmät ja laittamalla hakuun sana tiedote. Valitse vaihtoehdoista TKIO, Tiedote tutkijoille ja liity ryhmään.

 • Muut:

Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Tiedote tutkijoille 5/ 2024

Veripalvelun tutkimusapurahat 2024 haettavissa 12.5.2024 asti

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2024 apurahojen haku tutkijoille on auki 5.4 –12.5.2024. Apurahojen tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy Veripalvelun nykyisiin ja tuleviin valmisteisiin ja palveluihin. Apuraha voi olla suurimmillaan jopa 150 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella toteutettaviin tieteellisiin hankkeisiin, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian painopisteitä:

 •    Verihuoltoketjun vaikuttavuus
  •    Solujen ja kudosten sopivuuden vaikuttavuus
  •    Veripalvelun valmisteiden ja palveluiden kehittäminen

Hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi verenluovutusta, kudosten tai solujen luovutusta, verivalmisteita, soluterapioita, transplantaatiota tai kudossopivuutta. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi biolääketiede ja kliininen lääketiede, tekniikan ala, sekä hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteet.

Vuonna 2024 rahoitusta jaetaan enintään 500 000 euroa. Vähintään 300 000 euroa on varattu tutkimuksiin, jotka keskittyvät joko verenluovutuksen ja verihuoltoketjun vahvistamiseen muuttuvassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti veren, solujen ja elinten luovuttajien ja luovuttamisen laaja-alaiseen ja monitieteelliseen tutkimukseen. Näille tutkimusalueille voidaan jakaa myös yksi 150 000 euron kolmivuotinen suurapuraha.

Rahoitusta voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun Suomeen tai Suomesta. Rahoitusta voidaan myöntää 1–3 vuodeksi kerrallaan.

Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta: veripalvelu.fi/tutkimusrahasto

Päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille syksyllä 2024.

Tutkimusrahaston apurahoilla on vuodesta 2021 lähtien rahoitettu muun muassa verenluovutuksen ja verenkäytön tutkimusta sekä soluterapioiden, verisolujen ja elinsiirtojen tutkimusta noin 500 000 eurolla vuosittain. Myönnetyt apurahat löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Jukka Partanen
Tutkimusjohtaja, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
Puh. +358 29 300 1759
jukka.partanen@veripalvelu.fi

Palosuojelurahaston vuoden 2024 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on auki 15.5.2024 asti

Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2024.

Hakuilmoitus, tutkimus- ja kehittämishankkeet 2024 2. kierros

Kaikki eri tieteenalojen kansallisen tason rahoitus-haut löytyvät sivulta:

Rahoitushaut – Tiedejatutkimus.fi

Valitse hakuehtoihin oma tieteenalasi ja laita rajaukseksi avoimet haut.

Sivut päivittyvät reaaliajassa.

Valtakunnallinen Kliinisen tutkimuksen päivä 22.5.2024 Turku

Kliinisen tutkimuksen päivä järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 Medisiina D:n Sakari Alhopuro -salissa. Tilaisuuteen on myös etäyhteys.

Ohjelma

9.00-9.05 Tilaisuuden avaus

9.05 -11.30 Kliinisen tutkijan urapolku

9.05 – 9.30 Kliininen tutkija yliopistolla. Dekaani Johanna Arola Helsingin yliopisto

9.30 – 10.20 Tilanne ja käytänteet alueittain

 • HUS: Tutkimusjohtaja Taneli Raivio
 • Pirkanmaa: Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson
 • Pohjois-Savo: Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs
 • Pohjois-Pohjanmaa:Tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen
 • Varsinais-Suomi. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Ville Kytö

10.20 – 10.45 Tutkimuslainsäädäntö ja kliininen tutkija

10.45 – 11.05 Lääkäri kliinisenä tutkijana. Puheenjohtaja Niina Koivuviita Lääkäriliitto

11.05 – 11.30 Kliinisen tutkijan ura käytännössä –tips and tricks. Ylilääkäri Peter Boström TYKS & Turun yliopisto

Lounas

12.30-14.00 Ajankohtaista tutkimusrintamalla

12.30 – 13.00 EHDS ja toisiolaki. Hallitusneuvos Joni Komulainen STM

13.00 – 13.30 Rekisteritutkimus Suomessa

13.30 – 14.00 Sudenkuopat eettisen toimikunnan hakemuksissa. Pääsihteeri Outi Konttinen

TUKIJA

14.00-14.50 Kliininen tutkimus perusterveydenhuollossa

14.00 – 14.25 Yliopistollinen sote-keskus. Palvelujohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Varha

14.25 – 14.50 Perusterveydenhuollon tutkimus Uudellamaalla. Tutkimusjohtaja Silja Kosola Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

14.50-15.00 Päivän yhteenveto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kliinisen tutkimuksen päivään

Keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista 29.5.2024 XVIII

Fimean ja Tukijan järjestää keskustelutilaisuuden kliinisistä lääketutkimuksista 29.5.2024 klo 10.00–12.00. Tilaisuus on tarkoitettu lääketutkimusten toimeksiantajille, akateemisille tutkijoille ja tutkimusyksiköille sekä yliopistojen lääketieteellisille tiedekunnille.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: Keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista on siirtynyt – uusi ajankohta 29.5.2024 – Fimea.fi – Fimea

Kevään 2024 Hotus-hoitosuositusten® julkaisutilaisuus 28.5.2024 klo 12.30–15

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) – Nursing Research Foundation sr (NRF)

https://hotus.fi/kevaan-2024-hotus-hoitosuositusten-julkaisuwebinaarin-ohjelma-on-julkaistu/ 

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) järjestää 28.5.2024 klo 12.30–15
Hotus-hoitosuositusten® julkaisutilaisuuden. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Voit seurata tilaisuutta etäyhteyden välityksellä.

Tilaisuudessa julkaistaan:

 • Kriittisesti sairaan aikuispotilaan sekavuustilan lääkkeettömät ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmät
 • Käsikirja potilaan heräämövaiheen hoidosta ja turvallisesta siirrosta jatkohoitoon
 • FinYhkä™: Näyttöön perustuvien yhtenäisten hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton toimintamalli

Tarkan ohjelman ja Teams-linkin löydät Hotuksen kotisivuilta

Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Tampere 11.-12.6. 2024

Teema: Hoitotiede yhteiskunnassa

Konferenssi on suunnattu kaikille hoitotieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille kuten tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Kahden päivän aikana tarjolla on uusinta hoitotieteellistä tietoa keynote-puheenvuorojen, rinnakkaisesitysten ja postereiden muodossa.

Katso lisätietoja kongressin verkkosivuilta: https://htts.fi/konferenssi-2024.html

Järjestäjä. Hoitotieteiden Tutkimusseura HTTS ry ja Tampereen yliopisto

Lisätietoja. marja.kaunonen@tuni.fi

Asiakas- ja potilasturvallisuuden VI kansallinen seminaari 5.-6.9.2024 Vaasa

Seminaarin teemana on tänä vuonna ”Tulevaisuuden tekijät”.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjestää VI kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusseminaarin aluksi torstaina 5.9.2024 klo 9‒11 posterisession, jossa tutkijoilla ja opinnäytetyön tekijöillä on mahdollisuus esitellä tuloksiaan tai tutkimussuunnitelmiaan. Abstraktin voi lähettää 9.8. mennessä. KTS lisää tietoa Abstraktikutsu_2024.pdf (pohjanmaanhyvinvointi.fi)

Seminaarin aiheita ja sessioiden alustavat otsikot ovat:

 • Lasten ja nuorten turvallisuudesta tinkimättä
 • Monikulttuurisuuden turvaverkko
 • Digitalisaatio megatrendinä – haavoittuvaa haavoittamatta
 • Tulevaisuuden turvallisuutta
 • Planetary health – taluttaako keinoton halutonta?

Seminaarin teemoja käsitellään asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta.

Seminaari pidetään Vaasan keskussairaalan auditoriossa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Tapahtuma on maksuton.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan lähiaikoina Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivulla.

Seminaarin aluksi 5.9. pidetään posterisessio klo 9.00‒11.00, johon voi lähettää abstraktin 9.8. mennessä. Abstraktissa on mahdollisuus esitellä asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimukseen suuntaavia tutkimussuunnitelmia tai tuloksia tai organisaatiossa tehtyä kehittämistyötä.

Lisätietoja saa: Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, 040 579 5482, tuija.ikonen@ovph.fi  

Susanne Salmela, Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja, +358 44 323 2402, susanne.salmela@ovph.fi

Postdoctoral Symposium on December 12-13, 2024

Turun yliopiston hoitotieteen laitos järjestää toisen kansainvälisen Postdoctoral Symposiumin 12.-13.12.2024.

Abstraktien jättö on avattu ja on auki 15.5.2024 saakka.

Lisätietoa tapahtuman nettisivuilta: https://sites.utu.fi/postdocsymposium/ tai tella.lantta@utu.fi.

Kuva- ja signaalitiedon anonymisointia toisiokäytössä koskeva linjaus julkaistu 

Linjauksessa määritellään, miten kuva- ja signaalitietoa tulisi arvioida anonymiteetin näkökulmasta ja milloin kuva- ja signaalitietoa voidaan pitää anonyymina. Signaalitietoa on esimerkiksi sydänfilmin ja verenpainemittauksen aikana kerätty data. Kuvatietoon sisältyvät muun muassa magneettikuvat.

Anonyymilla tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai muihin henkilötietoihin. Yksittäistä henkilöä ei siis voida tunnistaa anonyymin tiedon perusteella.

Linjauksen mukaan:

”Kuva- ja signaalitiedon anonymiteettia tulee tarkastella ensisijaisesti vastaanottajan näkökulmasta. Yksittäisen kuvan tai signaalitietokuvion (esim. sydänfilmi ilman aikaleimaa) perusteella on useissa tapauksissa käytännössä mahdotonta tunnistaa yksittäistä henkilöä ilman kyseisen kuvan tai signaalitiedon etsimistä potilastietojärjestelmästä, mikä on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tällaista kuvaa voidaan pitää anonyymina, jos kuvassa ei ole potilaan tunnistetietoja mukana, eikä vastaanottaja voi yhdistää kuvaa potilaan tunnistetietoihin tai muuhun tietoon henkilön tunnistamiseksi keinoin, joita joku voisi kohtuullisen todennäköisesti käyttää. Anonyymista kuvasta tai signaalitietokuviosta tulee olla poistettu henkilöön viittaavat tunnistetiedot, kuten nimi, henkilötunnus, syntymäaika, tarkka ikä, kuvauspäivämäärä sekä muut tunnistamisen mahdollistavat metatietokentät. Tunnistamisriskiä voidaan vähentää rajauksin ja resoluution vähentämisen avulla. Anonyymiin kuva- ja signaalitietoon voidaan liittää yleisiä lisätietoja (esim. potilaan karkea ikäluokka ja löydöksen luokittelutietoja), kunhan kokonaisuus pysyy anonyyminä.”

Kuva- ja signaalitiedon anonymisointia toisiokäytössä koskeva linjaus julkaistu – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Sosiaalityön tiedeblogi

Sosnetin Vaikuttamisen työvaliokunta on perustanut Sosiaalityön tiedeblogin, jonka tarkoituksena on popularisoida sosiaalityön tiedettä ja sosiaalityön tutkijoiden tekemää tutkimustyötä.

Blogi on syntynyt tarpeesta tehdä näkyväksi sosiaalityön tutkijoiden tekemää tutkimustyötä ja mahdollistaa tutkimukseen perustuvien puheenvuorojen kautta osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Blogissa julkaistaan puheenvuoroja, jotka perustuvat sosiaalityön empiiriseen tutkimukseen, sen teoreettisiin kysymyksiin tai käytännön ja teorian yhdistämiseen. Puheenvuorot voivat olla myös kirja-arvioita tai konferenssiraportteja, joissa sosiaalityötä käsitellään tieteenalalle tunnusomaisten kysymyksenasetteluiden välityksellä. Blogissa voidaan esitellä myös kansainvälisiä tieteenalan tutkimuksia ja teoreettisia avauksia.

Tutustu tiedeblogiin: Sosiaalityön tiedeblogi

Hoitotieteen tutkijatapaamiset

Hoitotieteen tutkijatapaamiset | Aikataulu ja teemat

Tutkimusneuvonta

Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja Satakunnan hyvinvointialueella voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on
• Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
• Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
• Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
• Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue 

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:

Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkijatiedote omaan sähköpostiin 

Tutkija tai tutkimuksesta kiinnostunut: Liity Tiedote tutkijoille -sähköpostiryhmään.

Saat tietoa tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 • Jos sinulla on sata.fi-sähköpostiosoite:

Liity ryhmään Outlookin kautta valitsemalla vasemmalta otsikon Ryhmät alta Esittelyssä ryhmät ja laittamalla hakuun sana tiedote. Valitse vaihtoehdoista TKIO, Tiedote tutkijoille ja liity ryhmään.

 • Muut: Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Satainnon uutiskirjeestä luet kuukausittain myös tutkimustoiminnasta

Myös Satainnon uutiskirjeestä löydät tutkimukseen liittyviä uutisia. Voit tilata Satainnon uutiskirjeen sivulta: Satainno – Satakuntalaista tutkimusta, kehittämistä, innovointia ja osaamista

 

 4/2024

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on auki 1.4 – 28.4.2024

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 1.- 28.4.2024. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2025 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Sähköpostin otsikkona tulee olla tutkimusrahoitushaku.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Satakunnan hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä. 

 • Post doc- ja varttuneet tutkijat käyttävät A-lomaketta
 • Väitöskirjaa valmistelevat käyttävät C-lomaketta

Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Lisätietoja: tutkimusrahoitus@sata.fi

Satakunnan V hoitotieteen symposium 16.04.2024  klo 12-16

Satasairaala, N2 Auditorio, Sairaalantie 3, Pori, Mahdollisuus myös etäosallistumiseen (Teams)

Teemana – hoitotieteellinen tutkimus uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa

Tapahtuman järjestäjä: Satakunnan hyvinvointialue, Hoitotieteen laitos Turun yliopisto, Hoitotieteiden tutkimusseura (HTTS ry.) Satakunnan aluetoimikunta ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveys -osaamisalue

Tilaisuuden tavoitteena on hoitotieteellisen tutkimuksen merkitys, hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Ohjelmassa pureudutaan monipuolisesti erilaisiin ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja ääneen pääsevät myös alan opiskelijat.

Tilaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, esihenkilöille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 9.4.2024 mennessä!

Lisätiedot: Satakunnan V hoitotieteen symposium – Satainno

Findatan hakemusklinikka Varhan tutkijoille

Findata järjestää varhalaisille oman hakemusklinikan torstaina 25.4. klo 15.00-15.50

Mitä tulisi huomioida tietolupahakemusta suunniteltaessa? Miten hakemukset Findatassa käsitellään ja kauanko se kestää? Findatan Varhan tutkijoille suunnatulla hakemusklinikalla käydään läpi vastaukset näihin kysymyksiin ja moniin muihin. Erityisesti keskitymme kliinikkovetoisten hankkeiden erityispiirteisiin. Tilaisuuden lopussa on aikaa keskustelulle. Tilaisuus järjestetään Teamsilla.

Linkki intran tapahtumakalenteriin: Tapahtuma (sharepoint.com)

Sosiaalityön tohtorikoulutusinfo “Meet and greet” 29.4.2024 klo 15:30-17:30

Sosnet-verkoston yliopistot järjestävät 29.4.2024 klo 15:30-17:30 Teamsissa

Meet and greet -sosiaalityön tohtorikoulutusinfon

Oletko harkinnut hakeutuvasi sosiaalityön tohtoriopintoihin? Pohditko, millä perusteilla tohtoriopintoihin valitaan, mitä hakeutuminen vaatii tai mihin yliopistoon oman aiheesi kannalta haluaisit hakeutua? Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin on mahdollisuus saada vastaus Sosnet-yliopistojen järjestämässä tohtorikoulutusinfossa.

Tilaisuudessa esitellään lyhyesti yleisiä valintaperusteita, tutkimuksen painopistealueita, tohtoriohjelmia, hakuprosessin vaatimuksia sekä miten panostaa tutkimussuunnitelman laatimiseen. Tilaisuudessa on kaikkien kuuden yliopiston sosiaalityön tohtorikoulutuksen esittelyt sekä väitöskirjatutkijoiden puheenvuoro omasta väitöskirjaprosessistaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 20.4.2024 mennessä osoitteesa

https://link.webropolsurveys.com/S/64B046CDDF26F112

Lisätietoja: Heli Tiirola (Sosnet), puh. 050 4557081, heli.tiirola@uef.fi

IV Näyttöön perustuvan terveydenhuollon webinaari 7.5.2024 klo 9.00-15.30

Tilaisuuden järjestäjinä: Oulun yliopisto, OAMK, Pohde, Lapin AMK, Hotus sekä Suomen JBI-yhteistyökeskus.

 • Tilaisuuden kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, ammattilaiset, kliiniset hoitotyön asiantuntijat, muut asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat.
 • Voit seurata tilaisuutta etäyhteyden välityksellä (Zoom): https://oamk.zoom.us/j/68968620494 

Lisätietoa: Tervetuloa maksuttomaan IV Näyttöön perustuvan terveydenhuollon webinaariin 7.5.2024 klo 9.00-15.30 – Hotus – Hoitotyön tutkimussäätio

Palosuojelurahaston vuoden 2024 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on auki 15.5.2024 asti

Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2024.

Hakuilmoitus, tutkimus- ja kehittämishankkeet 2024 2. kierros (www.palosuojelurahasto.fi)

Kaikki eri tieteenalojen kansallisen tason rahoitushaut löytyvät sivulta:

Rahoitushaut – Tiedejatutkimus.fi

Valitse hakuehtoihin oma tieteenalasi ja laita rajaukseksi avoimet haut.

Sivut päivittyvät reaaliajassa.

Postdoctoral Symposium on December 12-13, 2024

Turun yliopiston hoitotieteen laitos järjestää toisen kansainvälisen Postdoctoral Symposiumin 12.-13.12.2024.

Abstraktien jättö on avattu ja on auki 15.5.2024 saakka.

Lisätietoa tapahtuman nettisivuilta: https://sites.utu.fi/postdocsymposium/ tai tella.lantta@utu.fi.

Valtakunnallinen Kliinisen tutkimuksen päivä 22.5.2024 Turku

Kliinisen tutkimuksen päivä järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 Medisiina D:n Sakari Alhopuro -salissa. Tilaisuuteen on myös etäyhteys.

Ohjelma

9.00-9.05 Tilaisuuden avaus

9.05 -11.30 Kliinisen tutkijan urapolku

9.05 – 9.30 Kliininen tutkija yliopistolla. Dekaani Johanna Arola Helsingin yliopisto

9.30 – 10.20 Tilanne ja käytänteet alueittain

 • HUS: Tutkimusjohtaja Taneli Raivio
 • Pirkanmaa: Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson
 • Pohjois-Savo: Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs
 • Pohjois-Pohjanmaa: Tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen
 • Varsinais-Suomi. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Ville Kytö

10.20 – 10.45 Tutkimuslainsäädäntö ja kliininen tutkija

10.45 – 11.05 Lääkäri kliinisenä tutkijana. Puheenjohtaja Niina Koivuviita Lääkäriliitto

11.05 – 11.30 Kliinisen tutkijan ura käytännössä –tips and tricks. Ylilääkäri Peter Boström TYKS&Turun yliopisto

Lounas

12.30-14.00 Ajankohtaista tutkimusrintamalla

12.30 – 13.00 EHDS ja toisiolaki. Hallitusneuvos Joni Komulainen STM

13.00 – 13.30 Rekisteritutkimus Suomessa

13.30 – 14.00 Sudenkuopat eettisen toimikunnan hakemuksissa. Pääsihteeri Outi Konttinen TUKIJA

14.00-14.50 Kliininen tutkimus perusterveydenhuollossa

14.00 – 14.25 Yliopistollinen sote-keskus. Palvelujohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Varha

14.25 – 14.50 Perusterveydenhuollon tutkimus Uudellamaalla. Tutkimusjohtaja Silja Kosola Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

14.50-15.00 Päivän yhteenveto

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kliinisen tutkimuksen päivään (www.webropol.fi).

Keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista 29.5.2024 XVIII

Fimean ja Tukijan järjestää keskustelutilaisuuden kliinisistä lääketutkimuksista 29.5.2024 klo 10.00–12.00. Tilaisuus on tarkoitettu lääketutkimusten toimeksiantajille, akateemisille tutkijoille ja tutkimusyksiköille sekä yliopistojen lääketieteellisille tiedekunnille.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: Keskustelutilaisuus kliinisistä lääketutkimuksista on siirtynyt – uusi ajankohta 29.5.2024 – Fimea.fi – Fimea

Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Tampere 11.-12.6. 2024

Teema: Hoitotiede yhteiskunnassa;

Konferenssi on suunnattu kaikille hoitotieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille kuten tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Kahden päivän aikana tarjolla on uusinta hoitotieteellistä tietoa keynote-puheenvuorojen, rinnakkaisesitysten ja postereiden muodossa.

Katso lisätietoja kongressin verkkosivuilta: https://htts.fi/konferenssi-2024.html

Järjestäjä. Hoitotieteiden Tutkimusseura HTTS ry ja Tampereen yliopisto

Lisätietoja: marja.kaunonen@tuni.fi

Euroopan komissio julkaisi ohjeistuksen  generatiivisen tekoälyn vastuullisesta käytöstä  tutkimuksessa

Euroopan komissio ja eurooppalaisen tutkimusalueen maat ja sidosryhmät ovat yhdessä esittäneet joukon suuntaviivoja, joilla tuetaan eurooppalaista tutkimusyhteisöä vastuullisessa generatiivisen tekoälyn käytössä.

Koska tekoälyn käyttö yleistyy nopeasti kaikkialla, myös tieteessä, komission julkaisemissa suuntaviivoissa ja suosituksissa käsitellään tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä keskeisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Suuntaviivat perustuvat tutkimuksen eheyden periaatteisiin ja ne tarjoavat ohjeita ja yhteisen lähestymistavan tutkijoille, organisaatioille ja rahoittajille kaikkialla Euroopassa. Suuntaviivat pohjaavat olemassa oleviin ohjeistuksiin, kuten eurooppalaiseen tutkimuseettiseen ohjeeseen European Code of Conduct for Research Integrity (allea.org) ja luotettavaa tekoälyä koskeviin eettisiin ohjeisiin (Euroopan unionin virallinen verkkosivusto).

Keskeisiä nostoja ohjeistuksesta:

 • Tutkijoiden tulee pidättäytyä käyttämästä generatiivisia tekoälytyökaluja arkaluonteisissa toiminnoissa, kuten vertaisarvioinneissa tai arvioinneissa, ja käyttävät generatiivista tekoälyä yksityisyyttä, luottamuksellisuutta ja immateriaalioikeuksia kunnioittaen.
 • Tutkimusorganisaatioiden tulisi edistää generatiivisen tekoälyn vastuullista käyttöä ja seurata aktiivisesti, miten näitä välineitä kehitetään ja käytetään organisaatioissa.
 • Rahoitusorganisaatioiden pitäisi tukea hakijoita generatiivisen tekoälyn läpinäkyvässä käytössä.​

Hoitotieteen tutkijatapaamiset

https://satainno.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/hoitotieteen-tutkijatapaamiset/

Tutkimusneuvonta 

Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja Satakunnan hyvinvointialueella voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa 

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

 • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
 • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
 • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
 • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:

Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkijatiedote omaan sähköpostiin 

Tutkija tai tutkimuksesta kiinnostunut: Liity Tiedote tutkijoille -sähköpostiryhmään.

Saat tietoa tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 • Jos sinulla on SataHA s-posti:

Liity ryhmään Outlookin kautta valitsemalla vasemmalta otsikon Ryhmät alta Esittelyssä ryhmät ja laittamalla hakuun sana tiedote. Valitse vaihtoehdoista TKIO, Tiedote tutkijoille ja liity ryhmään.

 • Muut:

Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Myös Satainnon uutiskirjeestä löydät tutkimukseen liittyviä uutisia.

Voit tilata Satainnon uutiskirjeen sivulta: Satainno – Satakuntalaista tutkimusta, kehittämistä, innovointia ja osaamista.

3/2024

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen vuoden 2024 hankehaku on auki 5.4.2024 asti

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea valtion rahoitusta 5.4.2024 mennessä.

Jaettavana olevan tutkimusrahan enimmäismäärä on noin 5,6 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Rahoitusta voi hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, hyvinvointialueiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen hankkeisiin.

Tarkoituksena on rahoittaa erityisesti sellaista sosiaalityön tutkimusta, joka vahvistaa sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioi hyvinvointialueiden roolin sosiaalihuollon järjestäjänä.

Vuoden 2024 yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen hankehaun hakuaineistot löytyvät Rahoitukset ja avustukset -sivustolta: · Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtioavustukset

Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Lisätietoja:

Sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492

Erityisasiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, p. 0295 163 264

Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen auki 1.4.2024 – 28.4.2024

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 1.- 28.4.2024. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2025 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Sähköpostin otsikkona tulee olla tutkimusrahoitushaku.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Satakunnan hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä. 

 • Post doc- ja varttuneet tutkijat käyttävät  A-lomaketta
 • Väitöskirjaa valmistelevat käyttävät C-lomaketta

Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Lisätietoja: tutkimusrahoitus@sata.fi

Palosuojelurahaston vuoden 2024 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on auki 15.5.2024 asti

Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2024.

Hakuilmoitus, tutkimus- ja kehittämishankkeet 2024 2. kierros

XVIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampereella 11.-12.6. 2024

Teema: Hoitotiede yhteiskunnassa.

Konferenssi on suunnattu kaikille hoitotieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille kuten tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Kahden päivän aikana tarjolla on uusinta hoitotieteellistä tietoa keynote-puheenvuorojen, rinnakkaisesitysten ja postereiden muodossa.

Katso lisätietoja kongressin verkkosivuilta: https://htts.fi/konferenssi-2024.html

Järjestäjät: Hoitotieteiden Tutkimusseura HTTS ry ja Tampereen yliopisto

Lisätietoja: marja.kaunonen@tuni.fi

Tutustu Tiedejatutkimus.fi –sivustoon

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Palvelu on otettu käyttöön kesäkuussa 2020. Tällä hetkellä palvelu sisältää tietoa mm. suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä, suomalaisten organisaatioiden julkaisuista, julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista, Suomessa toimivista tutkijoista ja tutkimusaktiviteeteista sekä tilastotietoa tutkimuksen henkilöstön, rahoituksen sekä julkaisujen tieteellisen vaikuttavuuden kehityksestä.

Kaikki eri tieteenalojen kansallisen tason rahoitushaut löytyvät sivulta: 

Rahoitushaut – Tiedejatutkimus.fi

Valitse hakuehtoihin oma tieteenalasi ja laita rajaukseksi avoimet haut. Sivut päivittyvät reaaliajassa.

Affiliaatiot tieteellisiin artikkeleihin myös Satakunnan alueelle –tärkeä muistutus tutkijoille!

Satakuntalaiset julkaisijat ja Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:

Muistakaa käyttää julkaisuissanne myös Satakuntaan viittaavaa affiliaatiota, sillä alueen julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen ja näin jaettavissa olevan rahoituksen määrään.

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut 2023 päivitetyn ohjeen:

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (tenk.fi)

Tutkijatiedote omaan sähköpostiin

Tutkija tai tutkimuksesta kiinnostunut: Liity Tiedote tutkijoille -sähköpostiryhmään.

Saat tietoa tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 • Jos sinulla on SataHA s-posti:

Liity ryhmään Outlookin kautta valitsemalla vasemmalta otsikon Ryhmät alta Esittelyssä ryhmät ja laittamalla hakuun sana tiedote. Valitse vaihtoehdoista TKIO, Tiedote tutkijoille ja liity ryhmään.

 • Muut:

Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Tutkimusneuvonta 

Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja Satakunnan hyvinvointialueella voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa 

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on

 • Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
 • Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
 • Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
 • Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus 

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:

Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

2/2024

Kaksi VTR -rahoitushakua avattu Länsi-Suomen YTA-alueella

I Nuoret tutkijat

Länsi-Suomen YTA-alueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi 260 000 € yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion tutkimusrahoitusta (VTR) tutkimusryhmän perustamiseen tai uuden tutkimusryhmän toiminnan vakiinnuttamiseen. Tutkimushankkeen tulee kohdistua terveyden tutkimukseen.

Rahoitus on tarkoitettu post-doc vaiheen tutkijoille. Hakijan tulee olla suorittanut tohtorin tutkinnon viimeistään hakuajan loppuun mennessä. Dosentit huomioidaan haussa, mikäli dosentuuri on myönnetty 1.1.2022 tai sen jälkeen. Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on työ- tai virkasuhde Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai Vanhan Vaasan sairaalaan tai em. organisaation tunnukset. Aiemmin myönnetty VTR-rahoitus ei ole este tämän rahoituksen saamiselle.

Hakemukset:

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti hakijan tieteellinen aktiivisuus ja ansiot, hakemuksen tieteellinen laatu ja realistisuus, rahoituksen suunniteltu käyttö, haetun rahoituksen merkityksellisyys tutkimusryhmälle sekä tutkimusryhmän toimintaedellytykset ja yhteys siihen terveydenhuollon toimintayksikköön missä tutkimusryhmä toimii.

 • Hakijan ansioluettelo (max. 2 sivua)
  o Sisältäen tohtorin tutkinnon suorituspäivämäärän sekä mahdollisen dosentuurin myöntöpäivämäärän
 • Hakijan julkaisuluettelo vuosilta 2021-2024
 • Tutkimussuunnitelma (max. 4 sivua)
 • Suunnitelma tutkimusryhmästä ja sen toiminnasta (max. 1 sivu)
 • Suunnitelma haetun rahoituksen käytöstä (max. 1 sivu)
 • Selvitys aiemmin saadusta ja käytettävissä olevasta tutkimusrahoituksesta (max. 1 sivu)
 • Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan hyväksyntä hakemukselle

Hakemuksesta tulee ilmetä mihin hakuun se kohdistuu.

Hakemus tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona nimettynä hakijan sukunimen mukaisesti Marjukka Heiniö-Silfergrenille (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi) pe 8.3 klo 23.59 mennessä.

Hakuohjeiden vastaisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksesta huomioidaan vain em. maksimisivumäärät (A4). Hakemukselle tulee olla hyväksyntä sen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalta johtajalta missä tutkimusryhmä toimii (esim. TYKS:ssä tulosryhmäjohtaja).

Lisätiedot:

Marjukka Heiniö-Silfergren (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi)

Rahoituksen enimmäismäärä on 150 000 € / hakemus ja se on käytettävissä v. 2026 loppuun.
Rahoituksen edellytyksenä on, että tutkimusryhmän johtaja työskentelee ja tutkimusryhmä toimii rahoituskauden ajan Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueella tai Vanhan Vaasan sairaalassa.
Päätöksen rahoituksesta tekee Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta

II Kliinisen tutkimuksen vahvistaminen

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi 100 000 €
yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion tutkimusrahoitusta (VTR) tutkijalähtöiseen
kliiniseen lääke- tai laitetutkimukseen.

Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on työ- tai virkasuhde Varsinais-Suomen, Satakunnan tai
Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai Vanhan Vaasan sairaalaan. Hakijan tulee olla laillistettu
erikoislääkäri tai –hammaslääkäri sekä tieteelliseltä meritoitumiseltaan vähintään tohtori. Aiemmin myönnetty VTR-rahoitus ei ole este tämän rahoituksen saamiselle. Hakemukset arvioidaan asiantuntijoiden toimesta.

Hakemukseen tulee liittää:
 • Hakijan ansioluettelo (max. 2 sivua)
 • Hakijan julkaisuluettelo vuosilta 2021-2024
 • Hankesuunnitelma (max. 4 sivua)
 • Suunnitelma haetun rahoituksen käytöstä (max. 1 sivu)
 • Selvitys hankkeelle aiemmin saadusta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta (max.1sivu)
 • Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan hyväksyntä hakemukselle (kts. alla)

Hakemuksesta tulee ilmetä mihin hakuun se kohdistuu. Hakemus tulee toimittaa yhtenä pdf
tiedostona nimettynä hakijan sukunimen mukaisesti Marjukka Heiniö-Silfergrenille
(marjukka.heinio-silfergren@varha.fi) pe 8.3.2024 klo 23.59 mennessä.

Hakuohjeiden vastaisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksista huomioidaan vain em. maksimisivumäärät (A4).

Lisätiedot:

Marjukka Heiniö-Silfergren (marjukka.heinio-silfergren@varha.fi).

Hakemukselle tulee olla hyväksyntä sen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalta johtajalta missä tutkimus toteutetaan (esim. TYKS:ssä tulosryhmäjohtaja).

Rahoitus myönnetään yhdelle tai useammalle hankkeelle ja sen on käytettävissä v.2026 loppuun.

Rahoituksen edellytyksenä on hankkeen toteuttaminen Varsinais-Suomen, Satakunnan tai
Pohjanmaan hyvinvointialueella tai Vanhan Vaasan sairaalassa.
Päätöksen rahoituksesta tekee Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen tutkimustoimikunta.

Lisää eri tieteenalojen avoinna olevia rahoitushakuja löytyy sivulta:

Rahoitushaut – Tiedejatutkimus.fi

 

1/2024

Valtion tutkimusrahoituksen lisähaku avattu!

Perusterveydenhuollosta lähtöisin oleville hankkeille varatusta valtion tutkimusrahoituksesta (VTR) vuodelle 2024 jäi Länsi-Suomen yhteistyöalueella (YTA) jakamatta rahaa hakemusten vähäisen määrän vuoksi.

Länsi-Suomen YTA:n tutkimustoimikunta julistaa nyt uudelleen haettavaksi VTR-rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen perusterveydenhuollosta lähtöisin oleville kliinisen tutkimuksen, palvelujärjestelmätutkimuksen tai rekisteritutkimuksen hankkeille.

Rahoitus on kaikkien perusterveydenhuollon ammattiryhmien haettavissa. Hakijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueeseen tai Vanhan Vaasan sairaalaan.

Aiemmin saatu VTR-rahoitus ei ole este hakemukselle.

Rahoitushakemus on vapaamuotoinen, suositeltu pituus 1–2 A4-sivua. Hakemuksen toivotaan sisältävän seuraavat osat:

 • Tausta
 • Tutkimuksen tavoite
 • Tutkimusmenetelmät
 • Talousarvio
 • Aikataulu
 • Hakijan yhteystiedot

Rahoitushakemus osoitetaan Yliopistolliselle sote-keskukselle ja lähetetään sähköpostitse yleislääketieteen ylilääkäri Päivi Korhoselle (paivi.korhonen@utu.fi) 29.2.2024 mennessä.

Arviointityöryhmä tekee esityksen rahoituksen saajista, ja päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee Länsi-Suomen YTA:n tutkimustoimikunta kokouksessaan 2.5.2024.

Saatu VTR-rahoitus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti.

3/2023

Valtion tutkimusrahoitusta saanut tutkija, muistithan antaa vuotuisen selvityksen

Selvitys VTR -tutkimusrahoituksen käytöstä annetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy Satakunnan hyvinvointialueen sivuilta.

Vuoden 2023 tieteellisten julkaisujen keruu

Julkaisutiedot toimitetaan 2.1.2024 mennessä tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi “Julkaisutiedot 2023”

On tärkeää, että kaikki tieteelliset julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen.

Tiedot julkaisuista sisältö: laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan

 • julkaisun tekijät,
 • julkaisun nimi,
 • julkaisuvuosi,
 • julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja sivunumerot sekä
 • linkki julkaisuun

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2024

Valtakunnalliset XXVI Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.–16.2.2024

Vaikuttava sosiaalityö muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2024 | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Satakunnan hyvinvointialue osallistuu tapahtumaan. Sosiaalityön tutkimuksen seuran yhteisöjäsenyys mahdollistaa ilmaisen ständi-paikan päivillä ja sisäänpääsyn kahdelle henkilölle.

NPT-symposium, VI Terveysalan kansallinen

Näyttöön perustuvan toiminnan symposium 15.-16. helmikuuta 2024 (Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä) #nptsymp

Symposiumin teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan varmistaminen uusissa sote-rakenteissa
Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

Tapahtuma antaa erinomaista tilannekuvaa sekä eväitä näyttöön perustuvan toiminnan varmistamiseksi uusissa sote-rakenteissa
Tapahtuman järjestävät Hotus ja HUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus
Lue lisää ohjelmasta tapahtumasivuilta: https://www.hotus.fi

Työkaluja tutkijalle saalistajalehtien tunnistamiseen

Saalistajalehdet käyttävät hyväkseen avoimen julkaisemisen mallia, jossa tekijöiltä kerätään julkaisumaksuja (article processing charges, APC) vastineeksi artikkelin avoimesta julkaisemisesta. Julkaisumaksujen kerääminen ei tee lehdestä epäilyttävää – keskeistä on tieteellisen julkaisuprosessin puuttuminen, esimerkiksi asianmukainen vertaisarviointi tai artikkelien arkistointi.

Cabells Predatory Reports -tietokanta

Luotettavaa apua saalistajalehtien tunnistamiseen tarjoaa maksullinen Cabells-tietokanta. Cabells sisältää tällä hetkellä tiedot yli 17 000 saalistajalehdeksi arvioidusta julkaisusta. Lehtiä tarkastellaan systemaattisesti kriteeristön avulla. Kriteeristö huomioi useita julkaisemisen osa-alueita, mm. vertaisarviointiprosessin, julkaisukäytännöt sekä indeksoinnin ja julkaisumetriikan. Jos lehden toiminnasta löytyy tarpeeksi monta kriteeristön listaamaa epäkohtaa, se lisätään tietokantaan.

JUFO-portaali

Vuodesta 2011 toiminut Julkaisufoorumin eli JUFO on julkaisukanavaportaali. Julkaisukanavat on jaoteltu kolmelle tasolle (1,2,3). Lisäksi on olemassa 0-taso: jonka lehti voi olla saalistajalehti tai myös asiallinen ammattilehti, joka ei täytä tieteellisen julkaisun kriteerejä. 0-tasolla saattaa olla myös tieteellisiä lehtiä, joita on julkaistu vasta niin vähän aikaa, että lehden maine ja toimintatavat eivät vielä ole vakiintuneet.

Directory of Open Access Journals – DOAJ

Tieteellisten open access -lehtien ja -lehtiartikkelien hakupalveluksi on vuonna 2003 perustettu Directory of Open Access Journals (DOAJ). Palvelua rahoittavat tukijat: yliopistot, tutkimusorganisaatiot ja kustantajat. Jos käyttää DOAJia apuna lehden luotettavuutta arvioidessa, kannattaa muistaa, että ko. palvelu listaa vain OA-julkaisuja.

Journal Citation Reports –tietokanta

Hyvä lähde lehden julkaisuhistorian, esimerkiksi artikkelimäärien kehityksen tarkasteluun. Tietokannasta löytyy myös monipuolisesti tietoa esimerkiksi lehtien viittaussuhteista, Open access -julkaisujen määristä ja erilaisia viittausindikaattoreita.

Epäilystä siitä, että lehden toiminta saattaa olla muuttumassa saalistajatyyppiseksi lisää OA-lehtien julkaisumäärien nopea ja jyrkkä nousu, vertaisarvioinnin muuttuminen poikkeuksellisen nopeaksi tai hyväksymisprosentin raju nousu. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, nousevatko tai laskevatko APC-maksut tai muuttuuko lehden markkinointi aggressiivisemmaksi. Joskus julkaisumääriä kasvatetaan muuttamalla lehden julkaisualoja laajemmiksi, jolloin lehden nimikin voi muuttua yleisemmäksi (“International Journal of Science”).

(Alkuperäinen lyhentämätön artikkeli, josta tiedot poimittu: Turun yliopiston kirjasto, 20.11.2023/ Intranet / Uutiset ja tapahtumat / Uutiset / 2023)

2/2023

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu Akatemian verkkosivuilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Haut alkavat 15.11.2023 ja päättyvät 17.1.2024.

Hakijoiden tueksi järjestetään aiempien vuosien tapaan Ask & Apply -tilaisuuksia. Tilaisuudet toteutetaan temaattisina webinaareina ja tallenteet tilaisuuksista ovat katsottavina tallenteina Akatemian verkkosivuilta hakuajan loppuun saakka.

Talvihaussa 2024 haettavana oleva rahoitus:

• Akatemiahankkeet, kaikki tutkimusalat
• Akatemiatutkijat
• Kliiniset tutkijat
• Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma

Lisätietoja: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/

Yhteyshenkilö:
Vesa Varpula
Suomen Akatemia
vesa.varpula@aka.fi
+358 29 533 5131

VTR-tutkimusrahoitusta saanut tutkija, muista antaa selvitys marraskuun aikana

Selvitys VTR -tutkimusrahoituksen käytöstä annetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy Satakunnan hyvinvointialueen sivuilta.

Yhteiswebinaari: Sote-tietoja tutkimuskäyttöön 11.12.2023

Tervetuloa Findatan ja rekisterinpitäjien yhteiseen asiakastilaisuuteen kuulemaan, miten sote-tietoja haetaan toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen. Tilaisuudessa käydään esimerkkien kautta läpi koko prosessi lupahakemuksesta aineiston poimintaan ja tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Samalla kuulet vinkkejä siitä, miten vältät pahimmat sudenkuopat ja varmistat, että aineisto on sitä mitä tarvitset.
Puheenvuoroja luvassa muun muassa HUS:lta, Kelalta, Tilastokeskukselta, Varhalta ja Findatalta.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Sote-tietoja tutkimukseen -yhteiswebinaari – Findata

Vuoden 2023 tieteellisten julkaisujen keruu

Julkaisutiedot toimitetaan 2.1.2024 mennessä
tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja.

Julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:
• Julkaisun tulee sisältää uutta, tieteellistä tai ammatillista sisältöä.
• Julkaisu perustuu kirjoittajan tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.
• Kirjoittajalla on yhteys terveydenhuollon yksikköön.
• Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla (maksusta tai maksutta).
• Lehdellä tulee olla kirjoittajasta riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää lehdessä julkaistavista julkaisuista.
Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pääkirjoitukset ja kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimitetut teokset) ja niiden luvut, väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit.
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että ne julkaisujen kirjoittajat tunnistetaan, jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Sääntönä on, että kirjattavaksi hyväksytään vain ne julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa.

Tiedot julkaisuista kerätään seuraavasti:

• laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan julkaisun tekijät,
julkaisun nimi, julkaisuvuosi, julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja
julkaisun sivunumerot sekä linkki julkaisuun
• lähettäkää luettelo sähköpostitse tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Kaikki vuonna 2023 julkaisseet satakuntalaiset tai Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:

• Jos työskentelette Satakunnan hyvinvointialueella, toimittakaa tiedot sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
• Perusterveydenhuollon ja muita toimijoita pyydetään kokoamaan oman alueensa tutkijoiden julkaisutiedot ja toimittamaan ne sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
Satakunnan tutkijoiden deadline on 2.1.2024, eikä sitä saa ylittää, sillä Satakunnan tiedot kootaan yhteen ja toimitetaan Varhaan 5.1.2024 mennessä.
On tärkeää, että kaikki julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen.

NPT-symposium
VI Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium
15.-16. helmikuuta 2024 (Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä)
#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Symposiumin teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan varmistaminen uusissa sote-rakenteissa
Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.
Tapahtuma antaa erinomaista tilannekuvaa sekä eväitä näyttöön perustuvan toiminnan varmistamiseksi uusissa sote-rakenteissa
Tapahtuman järjestävät Hotus ja HUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus
Lue lisää ohjelmasta tapahtumasivuilta: https://www.hotus.fi

Tutkimusneuvonta

Satakunnan hyvinvointialue tukee alueellaan tapahtuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa.
Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on
• Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
• Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
• Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
• Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:
Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

1/2023

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku on käynnissä!

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 15.11.2023 asti. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2024 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Sähköpostin otsikkona tulee olla tutkimusrahoitushaku.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Satakunnan hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä. 

Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Lisätty 14.11.2023 klo 15.30

Huom! Hyvinvointialueen VTR-rahoitusta hakeva tutkija:

Hakulomakkeen joissain kohdin rivitys ei toimi, mikäli tekstiä on paljon.

Tarvittaessa voit lähettää tiedot, jotka eivät lomakkeeseen mahdu, erillisenä Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoja annetaan sähköpostitse: tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoa aiheesta antaa

tutkimusrahoitus@sata.fi